Dokumenty

Aprobaty Techniczne
 • Aprobaty Techniczne
 • Kanały oddymiające
 • Kołnierze i opaski ogniochronne
 • Masy i zaprawy ogniochronne
 • Pozostałe produkty
 • Natryski ogniochronne
 • Płyty ogniochronne
 • Szkło ogniochronne
 • Wyroby pęczniejące
 • Broszury informacyjne
 • Certyfikaty zgodności
 • Cenniki
 • Deklaracje właściwości użytkowych
 • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
 • Katalog A6
 • Dylatacje
 • Przejścia instalacyjne
 • Przeszklenia ogniochronne
 • Informacje o firmie i produktach
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
 • Stropy i dachy
 • Kanały kablowe
 • Wentylacja i oddymianie
 • Konstrukcje żelbetowe
 • Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
 • Zakresy specjalne
 • Ściany
 • Katalog A6.1 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie - Katalog rozwiązań #DownloadLabel#
 • ITB-KOT-2019-0864 wydanie 1 Ogniochronna piana poliuretanowa PROMAFOAM®-C #DownloadLabel#
 • ITB-KOT-2018/0419 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami Promatect®-H i Promatect®-L #DownloadLabel#
 • ITB-KOT-2019/1075 wydanie 1 Przeciwpożarowe, ścienne i sufitowe klapy rewizyjne systemu Promat #DownloadLabel#
 • ITB-KOT-2018/0438 wydanie 2 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych płytami PROMAXON® Typ A oraz PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • AT-15-3550/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających SYSTEMEM PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#
 • Cennik Produktów Promat #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-19/0215-2019/9 PROMASTOP®-FC MD #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0446-2015/4 PROMASTOP®-I #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-0418-2019/1 PROMAPAINT® SC3 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0089-2014/7 PROMASTOP®-FC #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-16/0309-2016/10 PROMASEAL®-AG #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0108-2015/7 PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0107-2015/7 PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0432-CPD-420002389/2-2013/1 PROMAFOUR® #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-16/0310-2017/4 PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-16/0523-2017/07 PROMASTOP®-CC #DownloadLabel#
 • Deklaracja właściwości użytkowych PROMATECT®‐100X #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0456-201514 PROMASTOP®-W #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR-17/0862-2018/4 PROMASTOP® M #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP 2017-010 PROMASTOP®-MG II #DownloadLabel#
 • Przejścia rur z tworzyw sztucznych kołnierz Promastop®-FC MD #DownloadLabel#
 • Klapy i drzwi rewizyjne PROMAT® #DownloadLabel#
 • Broszura PROMASTOP®-CC #DownloadLabel#
 • Broszura PROMASTOP®-FC MD #DownloadLabel#
 • Broszura PROMATECT®-100X #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-19 Kratki wentylacyjne PROMASEAL® #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-44 Przeciwpożarowe, ścienne i sufitowe klapy rewizyjne systemu Promat #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-21 Pianka poliuretanowa PROMAFOAM®-C #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-09 Przewody wentylacyjne i oddymiające PRODMADUCT®-500 #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-43 Zabezpieczenie ogniochronne stropów drewnianych płytami PROMAXON® typ A i PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • ETA-19/0215 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASTOP®-FC MD #DownloadLabel#
 • ETA-14/0456 Promastop®-W #DownloadLabel#
 • ETA-14/0107 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
 • ETA-16/0309 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASEAL®-AG #DownloadLabel#
 • ETA-18/0645 Płyta ognioochronna PROMATECT®-XS #DownloadLabel#
 • ETA-16/0523 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PROMASTOP®-CC #DownloadLabel#
 • ETA-14/0108 Złącza liniowe i uszczelnienia PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
 • ETA-16/0310 Spoiny liniowe i uszczelnienia szczelin PROMASEAL®-A Spray #DownloadLabel#
 • ETA-14/0089 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASTOP®-FC #DownloadLabel#
 • ETA-17/0862 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PROMASTOP®-M #DownloadLabel#
 • ETA-14/0446 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PROMASTOP®-I #DownloadLabel#
 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr AC 158-UWB-W1467 Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® #DownloadLabel#
 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr AC 158-UWB-W1704 Klapy rewiyzjne #DownloadLabel#
 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2654/W Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych płytami PROMAXON® Typ A oraz PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • AT-15-3656/2016 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#
1 2 3 1/3