Dokumenty

Aprobaty Techniczne
 • Aprobaty Techniczne
 • Kanały oddymiające
 • Kołnierze i kasety ogniochronne
 • Masy i zaprawy ogniochronne
 • Natryski ogniochronne
 • Pozostałe produkty
 • Płyty ogniochronne
 • Szkło ogniochronne
 • Wyroby pęczniejące
 • Broszury informacyjne
 • Cenniki
 • Certyfikaty zgodności
 • Deklaracje właściwości użytkowych
 • Katalog A5
 • Dylatacje
 • Informacje o firmie i produktach
 • Konstrukcje żelbetowe
 • Ściany
 • Kanały kablowe
 • Przejścia instalacyjne
 • Przeszklenia ogniochronne
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
 • Stropy i dachy
 • Wentylacja i oddymianie
 • Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
 • Zakresy specjalne
 • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KDWU.O9 / PROMADUCT@-5OO #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0456-201514 PROMASTOP®-W #DownloadLabel#
 • AT-15-3550/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających SYSTEMEM PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#
 • ETA-14/0456 Promastop®-W #DownloadLabel#
 • ITB 1633/16/R79NZP Ocena skuteczności ogniochronnej systemu PROMATECT-XS do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych wg PN-EN 13381-4:2013 #DownloadLabel#
 • AT-15-3656/2016 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#
 • ITB-KOT-2017/0190 Zawiesia Promat #DownloadLabel#
 • AT-15-3855/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • AT-15-4883/2013 Ogniochronne wyroby uszczelniające PROMASEAL®-PL i PROMASEAL®-HT #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych PROMATECT-XS dop-20170511-14 #DownloadLabel#
 • AT-15-4968/2013 Masy ogniochronne PROMASEAL®-Mastic i PROMASEAL®-Mastic BSK/PROMASEAL®-AG do uszczelniania przejść instalacyjnych oraz złączy liniowych #DownloadLabel#
 • AT-15-5051/2013 Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® #DownloadLabel#
 • AT-15-5548/2013 Pianka poliuretanowa PROMAFOAM®-C do uszczelnienia przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • AT-15-5730/2013 Zaprawy ogniochronne PROMASTOP® Typ S i PROMASTOP® MG III do uszczelniania przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • AT-15-5795/2014 Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar do uszczelniania przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • AT-15-6889/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych systemu PROMATECT® #DownloadLabel#
 • AT-15-7681/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMAXON® Typ A #DownloadLabel#
 • AT-15-8518/2015 Zabezpieczenia ogniochronne elementów konstrukcji żelbetowych wykonywane z płyt PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • AT-15-8933/2012 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych w warunkach pożarów węglowodorowych systemu Cafco® FENDOLITE MII #DownloadLabel#
 • AT-15-8982/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • AT-15-9115/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń nienośnych ścian z blachy trapezowej płytami PROMAXON® typ A, PROMATECT®-L500 i PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • AT-15-9234/2014 Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych ścian działowych systemów Promaglas® i Promat SYSTEMGLAS® #DownloadLabel#
 • AT-15-9415/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • ETA-06/0206 Płyty ogniochronne PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • ETA-07/0296 Płyty ogniochronne PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • ETA-06/0218 Płyty ogniochronne PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • ETA-06/0215 Płyty ogniochronne PROMAXON® Typ A #DownloadLabel#
 • ETA-10/0148 Zaprawa ogniochronna PROMASPRAY® F250 #DownloadLabel#
 • ETA-11/0043 Zaprawa ogniochronna PROMASPRAY® P300 #DownloadLabel#
 • ETA-13/0198 PROMAPAINT® SC4 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#
 • ETA-13/0356 PROMAPAINT® SC3 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#
 • ETA-13/0379 Zaprawa ogniochronna PROMASPRAY® C450 #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-2401/W Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji żelbetowych płytami PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności nr W241 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-1572/W Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających systemem PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-1766/W Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • Cerftyfikat Zgodności ITB-0180/W Masy ogniochronne PROMASEAL®-Mastic i PROMASEAL®-Mastic BSK/PROMASEAL®-AG do uszczelniania przejść instalacyjnych oraz złączy liniowych #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-0315/W Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności nr W242 Pianka poliuretanowa PROMAFOAM®-C do uszczelnienia przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-0949/W Zaprawy ogniochronne PROMASTOP® Typ S i PROMASTOP® MG III do uszczelniania przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-0647/W Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar do uszczelniania przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-0992/W Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych systemu PROMATECT® #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności nr W306 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych w warunkach pożarów węglowodorowych systemu Cafco® FENDOLITE MII #DownloadLabel#
 • Certyfikat zgodności ITB 2348/W Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 08/0245 PROMATECT®-T #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 07/0297 PROMATECT®-200 #DownloadLabel#
1 2 3 1/3