Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

- Kraków
  • zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej
  • zabezpieczenie konstrukcji stalowej
  • szachty instalacyjne
  • kanały oddymiające
  • przejścia instalacyjne
  • dylatacje