Referencje

WSZYSTKIE REFERENCJE
Od dziesięcioleci firma Promat dostarcza rozwiązania do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji. Nasze doświadczenie w inżynierii pożarowej dało nam możliwość bycia częścią unikatowych obiektów na całym świecie.
  • WSZYSTKIE REFERENCJE
  • Kanały kablowe
  • Kanały oddymiające i wentylacyjne
  • Konstrukcje stalowe
  • Konstrukcje żelbetowe
  • Przejścia instalacyjne i dylatacje
  • Stropy i dachy
  • Szkło
  • Ściany