PROMATECT®-L500

Zalety

 • odporne na wilgoć
 • nie zmieniają właściwości w warunkach podwyższonej wilgotności
 • nie tracą właściwości ogniochronnych z upływem czasu

Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

Dopuszczenie do stosowania

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-06/0218


Zakres stosowania

Do wykonywania przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz oddymiających systemem Promaduct® 500 oraz Promaduct® E600S. Służy także do wykonywania ścian ogniochronnych oraz ogniochronnych kanałów kablowych.


Opakowanie

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione w rachunku.

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMATECT®-L500

Karta techniczna

PROMATECT®-L500

Parametry
< #Back#

Format standardowy [mm]: 1200x2500

Grubość płyt [mm] Ciężar w stanie suchym [kg/m2] Liczba płyt na palecie [szt.]
20 10,0 40 (= 120 m2)
25 12,5 35 (= 105 m2)
30 15,0 30 (= 90 m2)
35 17,5 25 (= 75 m2)
40 20,0 20 (= 60 m2)
50 25,0 16 (= 48 m2)

Format standardowy [mm]: 1200x2500

Grubość płyt [mm] Ciężar w stanie suchym [kg/m2] Liczba płyt na palecie [szt.]
20 10,0 40 (= 120 m2)
25 12,5 35 (= 105 m2)
30 15,0 30 (= 90 m2)
35 17,5 25 (= 75 m2)
40 20,0 20 (= 60 m2)
50 25,0 16 (= 48 m2)
Dokumenty
< #Back#

Aprobaty Techniczne

Płyty ogniochronne

Płyty ogniochronne

 • AT-15-8982/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • ETA-06/0218 Płyty ogniochronne PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • AT-15-9415/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • AT-15-9115/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń nienośnych ścian z blachy trapezowej płytami PROMAXON® typ A, PROMATECT®-L500 i PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • AT-15-6889/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych systemu PROMATECT® #DownloadLabel#
 • AT-15-3550/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających SYSTEMEM PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0218 PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KDWU.O9 / PROMADUCT@-5OO #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-37 Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-42 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu Promaduct-E600S #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-27 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych systemu PROMATECT® #DownloadLabel#

Katalog A6

Ściany

Ściany

Wentylacja i oddymianie

Kanały kablowe

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat Zgodności ITB-1572/W Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających systemem PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Płyty ogniochronne

Płyty ogniochronne

 • AT-15-8982/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • ETA-06/0218 Płyty ogniochronne PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • AT-15-9415/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • AT-15-9115/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń nienośnych ścian z blachy trapezowej płytami PROMAXON® typ A, PROMATECT®-L500 i PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • AT-15-6889/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych systemu PROMATECT® #DownloadLabel#
 • AT-15-3550/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających SYSTEMEM PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0218 PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KDWU.O9 / PROMADUCT@-5OO #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-37 Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-42 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu Promaduct-E600S #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-27 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych systemu PROMATECT® #DownloadLabel#

Katalog A6

Ściany

Ściany

Wentylacja i oddymianie

Kanały kablowe

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat Zgodności ITB-1572/W Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających systemem PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#