PROMASTOP®-FC MD

Zalety

  • uniwersalny- jedna taśma pasująca na wszystkie średnice
  • łatwy w aplikacji
  • przebadany z różnymi rodzajami rur palnych
  • łatwy i szybki montaż
  • dzięki niewielkiej grubości możliwość instalacji w trudno dostępnych miejscach

PROMASTOP®-FC MD to kołnierz ogniochronny składający się z opaski ze stali nierdzewnej oraz materiału pęczniejącego.


Dopuszczenie do stosowania

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-19/0215


Zakres stosowania

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®- FC MD zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®- FC MD służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach ≤ 125 mm.


Forma dostawcza

W jednym tekturowym opakowaniu znajduje się taśma o długości 3200 mm, po 7 sztuk klamer zamykających A i B oraz 21 sztuk uchwytów mocujących C.

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMASTOP®-FC MD

Karta techniczna

PROMASTOP®-FC MD

Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-19/0215-2019/9 PROMASTOP®-FC MD #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Aprobaty Techniczne

Kołnierze i opaski ogniochronne

Kołnierze i opaski ogniochronne

  • ETA-19/0215 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASTOP®-FC MD #DownloadLabel#

Katalog A6

Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-19/0215-2019/9 PROMASTOP®-FC MD #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Aprobaty Techniczne

Kołnierze i opaski ogniochronne

Kołnierze i opaski ogniochronne

  • ETA-19/0215 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASTOP®-FC MD #DownloadLabel#

Katalog A6

Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne