PROMASTOP® MG III

Zalety

  • doskonała izolacja termiczna
  • twardnieje bez naprężenia
  • wodoodporna/używana na zewnątrz budynków
  • dobra przyczepność do podłoża
  • plastyczność

Zaprawa ogniochronna PROMASTOP® MG III jest gotową do użycia suchą mieszanką, która po dodaniu wody i wymieszaniu tworzy specjalną, ognioodporną zaprawę.


Dopuszczenie do stosowania

Deklaracja Właściwości Użytkowych


Zakres stosowania

Zaprawa ogniochronna PROMASTOP® MG III jest stosowana do montażu klap i drzwi przeciwpożarowych, przejść przewodów wentylacyjnych przez stropy i ściany.


Wydajność

Z jednego worka suchej zaprawy (30 kg) i ok. 6,3 l wody uzyskuje się przy właściwym przygotowaniu ok. 15 l (0,015 m3) świeżej zaprawy.


Opakowanie

Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów będą uwzględnione w rachunku.

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMASTOP® MG III

Karta techniczna

PROMASTOP® MG III

Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP 2017-010 PROMASTOP®-MG II #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP 2017-010 PROMASTOP®-MG II #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne