PROMASTOP®-M

Zalety

PROMASTOP®-M jest zaprawą ognioodporną na bazie cementu. Może być stosowana z wystawieniem na działanie warunków atmosferycznych.


Dopuszczenie do stosowania

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-17/0862;
Deklaracja Właściwości Użytkowych


Zakres stosowania

PROMASTOP®-M jest zaprawą służącą do zabezpieczenia przejść kablowych, rurowych, klap oraz drzwi przeciwpożarowych.


Obróbka

Zaprawa PROMASTOP®-M może być przygotowana wszelkimi dostępnymi maszynami do mieszania zapraw. Przy mniejszych ilościach można mieszać ręcznie lub wiertarką z mieszadłem. Zaprawa PROMASTOP®-M jest mieszana z wodą, bez innych dodatków. Zaleca się proporcję rozrabiania 5:2,4 (zaprawa-woda). Po przygotowaniu zaprawa nadaje się do użytku przez ok. 60 min. Raz otwarte opakowanie powinno być szybko zużyte.

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMASTOP® M

Karta techniczna

PROMASTOP® M

Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR-17/0862-2018/4 PROMASTOP® M #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

  • ETA-17/0862 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PROMASTOP®-M #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR-17/0862-2018/4 PROMASTOP® M #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

  • ETA-17/0862 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PROMASTOP®-M #DownloadLabel#