PROMASTOP®-I

Zalety

PROMASTOP®-I

PROMASTOP®-I to pęczniejąca masa na bazie wody. Ze względu na swoje właściwości wypełniające chroni przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła. Jej wysoka plastyczność umożliwia szybką i czystą instalację powlekanych mat ogniochronnych.


Dopuszczenie do stosowania

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-14/0446;
Deklaracja Właściwości Użytkowych


Zakres stosowania

Masa ogniochronna jest stosowana do zabezpieczania przejść kabli i rur palnych i niepalnych w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się dymu, ciepła i ognia.


Zużycie

1,9 kg/m2/1 mm.

Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0446-2015/4 PROMASTOP®-I #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Wyroby pęczniejące

Wyroby pęczniejące

  • ETA-14/0446 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PROMASTOP®-I #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0446-2015/4 PROMASTOP®-I #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Wyroby pęczniejące

Wyroby pęczniejące

  • ETA-14/0446 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PROMASTOP®-I #DownloadLabel#