PROMASTOP®-FC

Zalety

  • Łatwy w aplikacji;
  • Dostosowany do średnicy rury;
  • Łatwy i szybki montaż.

PROMASTOP®-FC to wykonany z malowanej proszkowo stali szlachetnej kołnierz stosowany do uszczelnienia rur z tworzyw sztucznych. PROMASTOP®-FC składa się z obudowy stalowej i haków mocujących oraz specjalnej wkładki pęczniejącej pod wpływem działania wysokiej temperatury. Opaska jest instalowana pod stropem albo po obu stronach ściany.


Dopuszczenie do stosowania

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-14/0089;
Deklaracja Właściwości Użytkowych.


Zakres stosowania

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach 250 mm i 315 mm. Kołnierz można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – pod warunkiem zabezpieczenia jej przed deszczem, w temperaturze od -20°C do +70°C oraz w warunkach podwyższonej wilgotności (w temperaturze powyżej 0°C). Produkt może być narażony na działanie promieni UV.

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMASTOP®-FC

Karta techniczna

PROMASTOP®-FC

Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0089-2014/7 PROMASTOP®-FC #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Kołnierze i opaski ogniochronne

Kołnierze i opaski ogniochronne

  • ETA-14/0089 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASTOP®-FC #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0089-2014/7 PROMASTOP®-FC #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Kołnierze i opaski ogniochronne

Kołnierze i opaski ogniochronne

  • ETA-14/0089 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASTOP®-FC #DownloadLabel#