PROMASTOP®-E (Coating)

Zalety

 • nie zawiera rozpuszczalników
 • wydajny
 • elastyczny
 • prosty w aplikacji i nie wymaga specjalnych narzędzi
 • możliwość zabezpieczenia dylatacji i przejść instalacyjnych o dużych wymiarach
 • tanie rozwiązanie

PROMASTOP®-E (Coating) jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną powłoką na bazie dyspersyjnej. PROMASTOP®-E (Coating) reaguje endotermicznie w przypadku pożaru.


Dopuszczenie do stosowania

Aprobata Techniczna: AT-15-5730/2016; Certyfikat Zgodności Nr W 241; Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-10.


Zakres stosowania

Masa PROMASTOP®-E (Coating) jest używana do zabezpieczania przejść instalacyjnych (kablowych, rurowych oraz kombinowanych) w ścianach i stropach klasy odporności ogniowej do EI 120. Służy również do zabezpieczenia dylatacji.


Zużycie

Do uzyskania warstwy suchej o grubości 1 mm, trzeba nałożyć masę PROMASTOP®-E (Coating) w ilości 1850 g/m2, tj. warstwę mokrą o grubości 1400 μ.


Opakowanie

Cena obejmuje opakowanie jednorazowe z tworzywa sztucznego. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów będą uwzględnione w rachunku.

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMASTOP®-Coating

Karta techniczna

PROMASTOP®-Coating

Dokumenty
< #Back#

Katalog A6

Dylatacje

Dylatacje

Przejścia instalacyjne

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

 • AT-15-3656/2016 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-10 Masa ogniochronna PROMASTOP®-E do ogniochronnego uszczelniania przejść oraz złączy liniowych #DownloadLabel#

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat Zgodności nr W241 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Katalog A6

Dylatacje

Dylatacje

Przejścia instalacyjne

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

 • AT-15-3656/2016 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-10 Masa ogniochronna PROMASTOP®-E do ogniochronnego uszczelniania przejść oraz złączy liniowych #DownloadLabel#

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat Zgodności nr W241 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne