PROMASTOP®-E (Coating)

Zalety

 • nie zawiera rozpuszczalników
 • wydajny
 • elastyczny
 • prosty w aplikacji i nie wymaga specjalnych narzędzi
 • możliwość zabezpieczenia dylatacji i przejść instalacyjnych o dużych wymiarach
 • tanie rozwiązanie

PROMASTOP®-E (Coating)

PROMASTOP®-E (Coating) jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną
powłoką na bazie dyspersyjnej, zawierającą ogniochronne
pigmenty i wypełniacze mineralne. PROMASTOP®-E (Coating) tworzy
powłokę nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych.

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMASTOP®-Coating

Karta techniczna

PROMASTOP®-Coating

Dokumenty
< #Back#

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

 • AT-15-3656/2016 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat Zgodności nr W241 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-10 Masa ogniochronna PROMASTOP®-E do ogniochronnego uszczelniania przejść oraz złączy liniowych #DownloadLabel#

Katalog A5

Dylatacje

Dylatacje

Przejścia instalacyjne

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

 • AT-15-3656/2016 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat Zgodności nr W241 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-10 Masa ogniochronna PROMASTOP®-E do ogniochronnego uszczelniania przejść oraz złączy liniowych #DownloadLabel#

Katalog A5

Dylatacje

Dylatacje

Przejścia instalacyjne

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne