PROMASTOP®-CC

Zalety

PROMASTOP®-CC to ablacyjna masa ogniochronna na bazie wody przeznaczona dla pojedynczych kabli i wiązek kabli.


Dopuszczenie do stosowania

Europejska Aprobata Techniczna: ETA 16/0523l;
Deklaracja Właściwości Użytkowych


Zakres stosowania

Jest masą ogniochronną do zabezpieczania przejść kablowych, przejść kombinowanych w ścianach i stropach w klasie odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.


Zużycie

1,33 kg/m2/0,7 mm.

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMASTOP®-CC

Karta techniczna

PROMASTOP®-CC

Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-16/0523-2017/07 PROMASTOP®-CC #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

  • ETA-16/0523 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PROMASTOP®-CC #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-16/0523-2017/07 PROMASTOP®-CC #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

  • ETA-16/0523 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PROMASTOP®-CC #DownloadLabel#