PROMASEAL®-PL

Zalety

  • uniemożliwia rozszerzanie się ognia i dymu przez fugi i szczeliny
  • możliwość przycięcia na dowolny wymiar za pomocą prostych narzędzi, np. nożycami gilotynowymi
  • nadaje się do przyklejenia do metalu, drewna, tworzywa sztucznego
  • możliwość przemalowania
  • wilgoć, mróz oraz promieniowanie ultrafioletowe nie mają wpływu na właściwości ogniochronne

PROMASEAL®-PL

PROMASEAL®-PL zawiera wermikulit grafitowy, związany i wzmocniony przez termicznie odporny środek. Jest jednostronnie połączony z nieorganicznym materiałem nośnym – włokniną. PROMASEAL®-PL jest materiałem intumescencyjnym, pęczniejącym pod wpływem wysokiej temperatury. Uniemożliwia to rozszerzanie się ognia i dymu przez fugi i szczeliny.

Zastosowanie

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMASEAL®-PL

Karta techniczna

PROMASEAL®-PL

Dokumenty
< #Back#

Aprobaty Techniczne

Wyroby pęczniejące

Wyroby pęczniejące

  • AT-15-4883/2013 Ogniochronne wyroby uszczelniające PROMASEAL®-PL i PROMASEAL®-HT #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Aprobaty Techniczne

Wyroby pęczniejące

Wyroby pęczniejące

  • AT-15-4883/2013 Ogniochronne wyroby uszczelniające PROMASEAL®-PL i PROMASEAL®-HT #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne