PROMASEAL®-AG

Zalety

PROMASEAL®-AG wytwarza w przypadku pożaru pianę izolującą, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych stref pożarowych.


Dopuszczenie do stosowania

Europejska Aprobata Techniczna: ETA 16/0309;
Deklaracja Właściwości Użytkowych


Zakres stosowania

Masa ogniochronna PROMASEAL®-AG jest używana do zabezpieczania przejść kablowych w ścianach i stropach klasy odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.


Opakowanie

Z jednego opakowania 310 ml można zabezpieczyć jednostronnie szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 cm i długości 3,10 m (grubość warstwy masy PROMASEAL®-AG – 1 cm).

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMASEAL®-AG

Karta techniczna

PROMASEAL®-AG

Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-16/0309-2016/10 PROMASEAL®-AG #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

  • ETA-16/0309 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASEAL®-AG #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-16/0309-2016/10 PROMASEAL®-AG #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

  • ETA-16/0309 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASEAL®-AG #DownloadLabel#