PROMASEAL®-A Spray

Zalety

PROMASEAL®-A Spray jest substancją wykonaną na bazie akryli, która zamyka szczeliny uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. Masa jest elastyczna i odporna na wilgoć.


Dopuszczenie do stosowania

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0310
Deklaracja Właściwości Użytkowych


Zakres stosowania

PROMASEAL®-A Spray służy do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych. Umożliwia pracę złączy liniowych nawet do 30%.


Obróbka

Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +5oC do +40oC. Przed pokryciem podłoże należy oczyścić z oleju, wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz kurzu. Do uzyskania warstwy suchej o grubości 1 mm trzeba nałożyć 1,9 – 2,1 kg/m2. Warstwa grubości 1 mm jest sucha po ok. 12 godz., a po 24 godz. osiąga pełną twardość. Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć i zużyć jak najszybciej.

Zastosowanie

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMASEAL®-A Spray

Karta techniczna

PROMASEAL®-A Spray

Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-16/0310-2017/4 PROMASEAL®-A #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

  • ETA-16/0310 Spoiny liniowe i uszczelnienia szczelin PROMASEAL®-A Spray #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-16/0310-2017/4 PROMASEAL®-A #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

  • ETA-16/0310 Spoiny liniowe i uszczelnienia szczelin PROMASEAL®-A Spray #DownloadLabel#