PROMASEAL®-A

Zalety

PROMASEAL®-A jest ogniochronną masą na bazie żywicy akrylowej stosowaną do uszczelniania przejść instalacyjnych, złączy liniowych (dylatacji). Masa może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi.


Dopuszczenie do stosowania

Europejskie Aprobaty Techniczne: ETA 14/0108, ETA-14/0107
Deklaracja Właściwości Użytkowych =


Zakres stosowania

PROMASEAL®-A jest masą stosowaną jako uszczelnianie złączy liniowych (dylatacji) w ścianach masywnych i lekkich oraz stropach z możliwością maksymalnego odkształcenia 7,5%. Masa PROMASEAL®-A może być również stosowana jako uszczelnienie przejść kablowych.


Zużycie

Z jednego opakowania 310 ml można zabezpieczyć jednostronnie szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 cm i długości 3,10 m (grubość warstwy masy PROMASEAL®-A – 1 cm).

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMASEAL®-A

Karta techniczna

PROMASEAL®-A

Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0108-2015/7 PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0107-2015/7 PROMASEAL®-A #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

  • ETA-14/0107 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
  • ETA-14/0108 Złącza liniowe i uszczelnienia PROMASEAL®-A #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0108-2015/7 PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0107-2015/7 PROMASEAL®-A #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

  • ETA-14/0107 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
  • ETA-14/0108 Złącza liniowe i uszczelnienia PROMASEAL®-A #DownloadLabel#