PROMAPAINT® SC4

Zalety

  • wysoka wydajność
  • możliwość zabezpieczenia profili zamkniętych
  • kompatybilna z większością stosowanych farb podkładowych
  • nieuciążliwa w trakcie nakładania

PROMAPAINT® SC4

PROMAPAINT® SC4 jest ekologiczną wydajną wodorozcieńczalną powłoką do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych. PROMAPAINT® SC4 tworzy powłokę, która pod wpływem ognia i wysokiej temperatury pęcznieje tworząc warstwę izolacyjną oraz podnosząc odporność ogniową elementów stalowych.PROMAPAINT® SC4 została przebadana zgodnie z europejską normą badawczą EN 13381-8 i uzyskała bardzo szeroki zakres zastosowania – pozwala osiągnąć klasy odporności ogniowej elementów konstrukcji stalowej do klasy R120. Farba posiada Europejskiej Ocenę Techniczną ETA-13/0198 i jest oznakowana CE.

Zastosowanie

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMAPAINT® SC4

Karta techniczna

PROMAPAINT® SC4

Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0427/W-2014/1 PROMAPAINT® SC4 #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Pozostałe produkty

Pozostałe produkty

  • ETA-13/0198 PROMAPAINT® SC4 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Katalog A5

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0427/W-2014/1 PROMAPAINT® SC4 #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Pozostałe produkty

Pozostałe produkty

  • ETA-13/0198 PROMAPAINT® SC4 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Katalog A5

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych