PROMAPAINT® SC4

Zalety

  • wysoka wydajność
  • możliwość zabezpieczenia profili zamkniętych
  • kompatybilna z większością stosowanych farb podkładowych
  • nieuciążliwa w trakcie nakładania

PROMAPAINT®-SC4 jest bezrozpuszczalnikową, wodorozcieńczalną farbą do zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych w klasach odporności ogniowej R15 – R 120.


Zakres stosowania

Dla elementów konstrukcji stalowych oraz stalowych ocynkowanych o profilach zamkniętych i otwartych na zewnątrz, jak również wewnątrz pomieszczeń w warunkach agresywności korozyjnej od C1 do C3.


Dopuszczenie do stosowania

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-13/0198


Opakowanie

Cena obejmuje opakowanie jednorazowego użytku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Zastosowanie

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMAPAINT® SC4

Karta techniczna

PROMAPAINT® SC4

Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0427/W-2014/1 PROMAPAINT® SC4 #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Aprobaty Techniczne

Pozostałe produkty

Pozostałe produkty

  • ETA-13/0198 PROMAPAINT® SC4 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#

Katalog A6

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0427/W-2014/1 PROMAPAINT® SC4 #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Aprobaty Techniczne

Pozostałe produkty

Pozostałe produkty

  • ETA-13/0198 PROMAPAINT® SC4 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#

Katalog A6

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych