PROMAFOUR®

Zalety

  • niepalne, odporne na wysokie temperatury materiały, niezawierające spoiw wiążących
  • produkowane na bazie krzemianuwapnia i cementu, bez dodatku azbestu
  • odporność temperaturowa do 800°C

Płyty konstrukcyjne PROMAFOUR® są to niepalne, odporne na wysokie temperatury materiały, niezawierające spoiw wiążących. Te specjalistyczne płyty produkowane są na bazie krzemianuwapnia i cementu, bez dodatku azbestu. Mają one odporność temperaturową do 800°C

Płyty PROMAFOUR® mają jednorodną budowę w całej swojej objętości, co zapewnia ich doskonałą wytrzymałość mechaniczną, a ich duże rozmiary umożliwiają szybki i prosty montaż. Są one dostępne w trzech grubościach 12, 15 i 18 mm., specjalistyczne płyty produkowane na bazie krzemianuwapnia i cementu, bez dodatku azbestu. Mają one odporność temperaturową do 800°C

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMAFOUR®

Karta techniczna

PROMAFOUR®

Parametry
< #Back#

PROMAFOUR®

Kod  Wymiary
standardowe (mm)
dł. x szer. x gr.

Gęstość
kg/m3
 
Liczba płyt
na palecie
Liczba m2
na palecie
Waga
palety w kg
Wymiary
palety w cm
9570 2500 x 1250 x 12
970 30 93,75 1000 125 x 250 x 45
5696 2500 x 1250 x 15
970 25 78,125 1150 125 x 250 x 50
9571 2500 x 1250 x 18
970 20 62,50 1070 125 x 250 x 45

Kolor
Temperatura
klasyfikacyjna °C

Przewodność
cieplna 200 °C
 
Przewodność
cieplna 400 °C

Przewodność
cieplna 600 °C

Przewodność
cieplna 800 °C

szary 800 0,18 0,19 0,20 0,22

PROMAFOUR®

Kod  Wymiary
standardowe (mm)
dł. x szer. x gr.

Gęstość
kg/m3
 
Liczba płyt
na palecie
Liczba m2
na palecie
Waga
palety w kg
Wymiary
palety w cm
9570 2500 x 1250 x 12
970 30 93,75 1000 125 x 250 x 45
5696 2500 x 1250 x 15
970 25 78,125 1150 125 x 250 x 50
9571 2500 x 1250 x 18
970 20 62,50 1070 125 x 250 x 45

Kolor
Temperatura
klasyfikacyjna °C

Przewodność
cieplna 200 °C
 
Przewodność
cieplna 400 °C

Przewodność
cieplna 600 °C

Przewodność
cieplna 800 °C

szary 800 0,18 0,19 0,20 0,22
Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0432-CPD-420002389/2-2013/1 PROMAFOUR® #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0432-CPD-420002389/2-2013/1 PROMAFOUR® #DownloadLabel#