PROMADUR®

Zalety

  • Wysoki stopień przezroczystości (po aplikacji widoczna struktura drewna)

  • Zabezpieczenie do klasy odporności ogniowej R120

  • Reaktywna farba ogniochronna najnowszej generacji

  • Obniża stopień palności elementów drewnianych

PROMADUR®

PROMADUR® jest specjalistyczną powłoką ogniochronną służącą do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych. PROMADUR® może być stosowany we wszelkiego rodzaju budynkach, takich jak hotele, szkoły, biura, budynki użyteczności publicznej, muzea, biblioteki. Konstrukcje drewniane chronione z zastosowaniem PROMADUR® osiągają odporność ogniową nawet 120 minut (R120).

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMADUR®

Promat cennik

Karta techniczna

PROMADUR®

Promat cennik