PROMADUR®

Zalety

  • Wysoki stopień przezroczystości (po aplikacji widoczna struktura drewna)
  • Zabezpieczenie do klasy odporności ogniowej R120
  • Reaktywna farba ogniochronna najnowszej generacji
  • Obniża stopień palności elementów drewnianych

PROMADUR® to wodorozcieńczalna, przezroczysta farba pęczniejąca służąca do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych.


Zakres stosowania

PROMADUR® stosuje się w celu obniżenia stopnia palności elementów drewnianych.


Zużycie

W zależności od wymagań stosuje się max. 500 g/m2 PROMADUR® na jedną warstwę. Czas schnięcia przy temp. +20°C i wilgotności względnej 65% wynosi 24 godziny.


Opakowanie

PROMADUR® dostarczany jest w plastikowych pojemnikach (12,5 kg).

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMADUR®

Promat cennik

Karta techniczna

PROMADUR®

Promat cennik