Klej PROMAT®-K 84

Zalety

 • spaja wiele różnych materiałów

Szkło wodne zmodyfikowane nieorganicznym materiałem. Materiał niepalny.


Zakres stosowania

Specjalny środek klejący stosowany w ochronie przeciwpożarowej i w technice wysokich temperatur.


Zużycie

Ok. 1,2 – 1,8 kg/m2, w zależności od rodzaju klejonych powierzchni.


Forma dostawcza

Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione w rachunku. Dostawa tylko pełnych opakowań.

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

Klej Promat®-K 84

Karta techniczna

Klej Promat®-K 84

Dokumenty
< #Back#

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat zgodności ITB 2348/W Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-1572/W Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających systemem PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Płyty ogniochronne

Płyty ogniochronne

 • AT-15-9415/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • AT-15-3550/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających SYSTEMEM PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-42 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu Promaduct-E600S #DownloadLabel#

Katalog A6

Wentylacja i oddymianie

Wentylacja i oddymianie

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat zgodności ITB 2348/W Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-1572/W Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających systemem PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Płyty ogniochronne

Płyty ogniochronne

 • AT-15-9415/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • AT-15-3550/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających SYSTEMEM PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-42 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu Promaduct-E600S #DownloadLabel#

Katalog A6

Wentylacja i oddymianie

Wentylacja i oddymianie