Klej PROMAT®-K84

Zalety

 • spaja wiele różnych materiałów

Klej PROMAT®-K84

Gotowy do stosowania klej na bazie szkła wodnego zmodyfikowanego nieorganicznym materiałem.
Promat®-K84 jest specjalnym klejem do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur. Z reguły stosowany jest do pomocy w montażu z dodatkowym zamocowaniem mechanicznym płyt.

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

Klej Promat®-K84

Karta techniczna

Klej Promat®-K84

Dokumenty
< #Back#

Aprobaty Techniczne

Płyty ogniochronne

Płyty ogniochronne

 • AT-15-9415/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • AT-15-3550/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających SYSTEMEM PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat zgodności ITB 2348/W Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-1572/W Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających systemem PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Krajowe deklaracje zgodności

Krajowe deklaracje zgodności

 • Krajowa deklaracja zgodności DZ-42 Zestaw wyrobów so wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu Promaduct-E600S #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Zgodności DZ-09 Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających systemem PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Katalog A5

Wentylacja i oddymianie

Wentylacja i oddymianie

Aprobaty Techniczne

Płyty ogniochronne

Płyty ogniochronne

 • AT-15-9415/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • AT-15-3550/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających SYSTEMEM PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat zgodności ITB 2348/W Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-1572/W Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających systemem PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Krajowe deklaracje zgodności

Krajowe deklaracje zgodności

 • Krajowa deklaracja zgodności DZ-42 Zestaw wyrobów so wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu Promaduct-E600S #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Zgodności DZ-09 Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających systemem PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Katalog A5

Wentylacja i oddymianie

Wentylacja i oddymianie