PROMAT®-Imprägnierung 2000

Zalety

  • zabezpiecza płyty ogniochronne przed bezpośrednim działaniem wód opadowych oraz wysoką wilgotnością otoczenia
  • wzmacnia podłoże przez działanie wgłębne oraz chroni płytę przed ścieraniem
  • dyfuzja pary wodnej po impregnacji jest zachowana
  • impregnacja nie zmienia kwalifikacji płyt PROMATECT® jako niepalnych

Promat®-Imprägnierung 2000 jest bezrozpuszczalnikowym, bezbarwnym środkiem impregnującym na bazie krzemianów.


Zakres stosowania

Promat®-Imprägnierung 2000 służy do impregnacji płyt ogniochronnych PROMATECT®, dla ochrony przed bezpośrednim działaniem wód opadowych.


Zużycie dla płyt PROMATECT®

  • PROMATECT®-H – ok. 250 g/m2
  • PROMATECT®-L – ok. 450 g/m2
  • PROMATECT®-L500 – ok. 550 g/m2

Uwagi szczególne

Środek gotowy do użycia, nie może być rozcieńczany.

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

Promat®-Imprägnierung 2000

Karta techniczna

Promat®-Imprägnierung 2000

Dokumenty
< #Back#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne