PROMAT®-Imprägnierung 2000

Zalety

  • zabezpiecza płyty ogniochronne przed bezpośrednim działaniem wód opadowych oraz wysoką wilgotnością otoczenia
  • wzmacnia podłoże przez działanie wgłębne oraz chroni płytę przed ścieraniem
  • dyfuzja pary wodnej po impregnacji jest zachowana
  • impregnacja nie zmienia kwalifikacji płyt PROMATECT® jako niepalnych

PROMAT®-Imprägnierung 2000

Promat®-Imprägnierung 2000 jest substancją gotową do stosowania, bezrozpuszczalnikową, na bazie krzemianów.

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

Promat®-Imprägnierung 2000

Karta techniczna

Promat®-Imprägnierung 2000

Dokumenty
< #Back#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne