Drzwi rewizyjne PROMAT® EI120

Zalety

  • Zastosowanie płyt o zwiększonej odporności ogniowej NIDA Ogień+ umożliwia uzyskanie wysokich parametrów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • Ramy drzwi rewizyjnych wykonane z wysokiej jakości aluminium gwarantują wysoką trwałość i sztywność konstrukcji
  • Unikalna konstrukcja drzwi rewizyjnych zapewnia odporność ogniową przy działaniu ognia z dwóch stron – od strony zewnętrznej oraz od strony wewnętrznej
  • Zastosowanie płyt ogniochronnych Promatect®-XS firmy Promat – lidera w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej

Drzwi rewizyjne Promat® EI120 służą do montażu w nienośnych ścianach szachtowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych Siniat. Drzwi zbudowane są z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła drzwi. Wypełnienie skrzydła drzwi stanowią płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień+ grubości 2x12,5 mm. Od strony wewnętrznej skrzydła zamocowana jest dodatkowa warstwa płyt Promatect®-XS grubości 2x12,5 mm. Obłożenie ościeżnicy od strony licowej stanowi płyta gipsowo-kartonowa NIDA Ogień+ grubości 2x12,5 mm. Ościeżnica drzwi rewizyjnych pogrubiona jest do 60 mm poprzez zastosowanie dodatkowych pasów z płyt Promatect®-XS o grubości 1x15,0 + 1x20,0 mm. Do ościeżnicy od strony wewnętrznej przyklejona jest pęczniejąca uszczelka ogniowa grubości 2 mm. Do wewnętrznej strony ościeżnicy zamocowany jest wieniec z płyt Promatect®-XS grubości 2x12,5 mm. Wieniec od strony wewnętrznej oklejony jest ogniową uszczelką pęczniejącą grubości około 1 mm. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okołocylindryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.

Zastosowanie

Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

Drzwi rewizyjne PROMAT® EI120

Karta techniczna

Drzwi rewizyjne PROMAT® EI120

Dokumenty
< #Back#

Broszury informacyjne

PROMAT - instrukcja montażu

 PROMAT- drzwi rewizyjne - broszura  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Broszury informacyjne

PROMAT - instrukcja montażu

 PROMAT- drzwi rewizyjne - broszura  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dokumenty
< #Back#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne