IDŹ DO:

PROMAT® IMPREGNATION 2000

Opis

Promat®-Imprägnierung 2000 jest substancją gotową do stosowania, bezrozpuszczalnikową, na bazie krzemianów.

Zalety

  • zabezpiecza płyty ogniochronne przed bezpośrednim działaniem wód opadowych oraz wysoką wilgotnością otoczenia
  • wzmacnia podłoże przez działanie wgłębne oraz chroni płytę przed ścieraniem
  • dyfuzja pary wodnej po impregnacji jest zachowana
  • impregnacja nie zmienia kwalifikacji płyt PROMATECT® jako niepalnych

Aplikacja

  • stropy i dachy
  • kanały kablowe
  • kanały oddymiające i wentylacyjne
  • konstrukcje stalowe
  • ściany