© Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o. o.

Wszystkie znaki towarowe i materiały firmowe zamieszczone na naszej stronie internetowej - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - są chronione prawem autorskim. Drukowanie, kopiowanie, powielanie całości lub wykorzystanie w innej formie całości lub ich części lub zamieszczonych na niej materiałów i informacji na cele inne niż prywatne, jest dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody firmy Promat TOP Sp. z o. o., za wyjątkiem materiałów zawartych w dziale „Dokumenty”, które można wykorzystywać w całości - po podaniu źródła informacji - bez ograniczeń.

Zamieszczone na naszej stronie internetowej informacje, materiały i dane mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Materiały i informacje mogą zawierać rzeczowe nieścisłości lub błędy drukarskie oraz mogą być niepełne i nieaktualne. Firma Promat TOP Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz aktualność zamieszczonych na stronie internetowej informacji, materiałów lub danych oraz za skutki ich wykorzystania. Jednocześnie Promat TOP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

Promat, znak Promat oraz znak Promat z płomieniem są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmowymi.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY