Promat na osiedlu XIX dzielnica

PROMADUCT
System czterostronnych przewodów oddymiających Promaduct®-500

Wśród tysięcy powstających w Polsce inwestycji deweloperskich niezwykle trudno szukać tych ponadprzeciętnych. To wcale nie znaczy, że budowane obiekty są niezbyt wysokiej jakości. Nawet jednak ograniczając się do jednego tylko większego miasta - jest ich zwyczajnie zbyt dużo, aby przyjrzeć się wszystkim. Tym trudniej jest w skali dużych ośrodków, takich jak Wrocław czy Gdańsk. Jak więc wyłonić najciekawsze inwestycje mieszkaniowe w ogromnej i dynamicznie rozbudowującej się Warszawie?

System czterostronnych przewodów oddymiających Promaduct®-500

Spróbujmy zacząć od nagród architektonicznych. Jedną z najważniejszych dla europejskiej architektury jest nagroda Miesa van der Rohe. Już sama nominacja do niej porównana może być chyba tylko z nominacją filmu do Oskara. W skali Polski taką nagrodą jest konkurs ogłaszany przez Ministra Środowiska “Projekt: Przestrzeń”. Z kolei jeśli mówimy o Warszawie - niewątpliwie Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy. Czy uda się znaleźć w Warszawie obiekt, który zdobył je wszystkie? Póki co nie. Uda się jednak znaleźć taki, który zdobył dwie z nich, a do trzeciej (tej europejskiej) został nominowany. Zdobył jednak także cały szereg innych nagród i wyróżnień. Mowa o zaprojektowanym przez pracownię JEMS Architekci osiedlu 19. Dzielnica na warszawskiej Woli, między ul. Towarową, Kolejową i Przyokopową - a więc w ścisłym centrum stolicy. Jest to wieloetapowa inwestycja realizowana od 2010 roku. Na tle innych inwestycji mieszkaniowych na pierwszy rzut oka wyróżnia ją rozmach i wielkość - nie są to jednak jedyne cechy, na które warto zwrócić uwagę.

System czterostronnych przewodów oddymiających Promaduct®-500

Przede wszystkim jest to osiedle otwarte - i to na wielu płaszczyznach. To nietypowe w dobie grodzonych i zamykanych szlabanami kompleksów. Tu projektanci i inwestor podjęli decyzję o utworzeniu nowej przestrzeni publicznej o bardzo wysokiej jakości. Dzięki temu (a to również nietypowe) osiedle ma zapewnioną pełną ofertę nieczęsto występującą w podobnych miejscach - zarówno handel i usługi, jak i wydarzenia kulturalne. Ma także doskonale zaprojektowaną urbanistykę i świetnie wykonaną przestrzeń publiczną, opartą o dwa narożne place z fontannami, zróżnicowaną wysokościowo zieleń i niesztampową małą architekturę. Ma również zróżnicowaną ale spójną w skali osiedla architekturę budynków, świetnie osadzonych w wielkomiejskim kontekście.

System czterostronnych przewodów oddymiających Promaduct®-500

To wszystko elementy widoczne z zewnątrz. Aby osiągnąć tak doskonały rezultat - niezbędne było również sięgnięcie po doskonałe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Zarówno te zapewniające komfort użytkowania, jak i bezpieczeństwo w sytuacjach ekstremalnych. Do tych ostatnich należą przede wszystkim systemy bezpieczeństwa pożarowego. Cała rzecz polega na tym, aby w sytuacji zagrożenia pożarem nie dopuścić do zgromadzenia się na drogach ewakuacyjnych dymu utrudniającego uciekającym orientację i substancji toksycznych mogących zagrozić ich zdrowiu i życiu, a także utrudnić akcję ratowniczą. Dotyczy to zarówno kondygnacji mieszkalnych i usługowych, jak i garaży podziemnych. Tu sytuacja jest szczególnie trudna ze względu na niewielką wysokość pomieszczeń. Ważny jest więc każdy centymetr wysokości, a co za tym idzie - jak najniższe kanały. Absolutnie jednak nie wolno osiągać tego przez zmniejszenie powierzchni ich przekroju. W wypadku 19. Dzielnicy (oprócz standardowego systemu czterostronnych przewodów) użyty został nowatorski system „trójstronnych” przewodów wentylacyjnych i oddymiających Promaduct 500. “Trójstronny” oznacza w tym wypadku, że czwartą ścianę każdego z przewodów stanowi płyta stropowa pomieszczenia - zmniejszamy więc wysokość kanału o grubość jednej ściany wraz z podkonstrukcją.

System czterostronnych przewodów oddymiających Promaduct®-500

Nietypowość tego systemu rozpoczyna się zresztą już na etapie tworzenia produktu - specjalnie dla niego stworzona została przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej nowa metoda badawcza umożliwiająca przeprowadzenie niestandardowych badań ogniowych, stosujących jednak kryteria obowiązujących norm badawczych. Otrzymano w ten sposób kanały o bardzo prostej konstrukcji, utrzymujące klasę odporności ogniowej EIS120. Charakteryzuje je niewielka masa i grubość ścianek (50mm) i niemal pełna dowolność kształtowania przebiegu kanału - co w zespole tak dużym i skomplikowanym jak 19. Dzielnica ma ogromne znaczenie. Co równie ważne - w warunkach pożaru materiały użyte do ich konstrukcji zachowują stałe wymiary (nie rozszerzają się), co gwarantuje ich szczelność bez konieczności montażu kompensatorów. Jest to więc także bardzo rozsądne rozwiązanie ze względów ekonomicznych.

***

Warszawska 19. Dzielnica stanowi zdecydowanie jeden z najciekawszych zespołów mieszkaniowych w Polsce. Jest jednak także osiedlem nowatorskim ze względu na zastosowane w nim materiały i systemy.