Czterogodzinne złącza liniowe

dylatacje

Złącza liniowe, zwane też dylatacjami, są to szczeliny w elementach budowlanych, których głównym zadaniem jest umożliwienie niezależnej pracy poszczególnych części budowli. Złącza liniowe są projektowane w taki sposób, aby elementy budowlane mogły swobodnie pracować i nie były podatne na powstawanie naprężeń i odkształceń wynikających np. z pracy gruntu pod budynkiem. To jak duży zakres pracy musi dane złącze liniowe wykonać zależy od wielu czynników, do których między innymi można zaliczyć:

  • bliskość dróg oraz linii tramwajowych, które powodują drgania budynku,
  • miejsce usytuowania obiektu (np. tereny górnicze),
  • wielkość oraz materiał z którego wykonany jest dany obiekt,
  • rodzaj gruntu na którym budynek jest usadowiony.
Ogniochronne zabezpieczenie dylatacji, czyli złącza liniowego
Ogniochronne zabezpieczenie dylatacji, czyli złącza liniowego

Ponieważ budynki są dzielone na strefy pożarowe, także złącza liniowe - poza możliwością przemieszczenia - powinny być ognioodporne w zakresie szczelności ogniowej - E oraz izolacyjności ogniowej - I.

Firma Promat od lat zapewnia rozwiązania dedykowane złączom liniowym, aczkolwiek ponieważ weszły nowe produkty do firestoppingu takie jak Promaseal - A Spray, postanowiliśmy rozszerzyć zakres zabezpieczeń złączy liniowych do odporności ogniowej EI240, a także zoptymalizować rozwiązania pod kątem wykonawczym.

Standardowe badanie złączy liniowych pozwala zabezpieczyć szczeliny, w których przemieszczenie nie będzie większe niż 7,5%. W wielu budynkach jest to za mało. Dlatego wykonaliśmy specjalne badanie, w którym dylatacja została przemieszczona mechanicznie o 25%. Dodatkowo częstym problemem były pojawiające się w dylatacji przejścia kabli elektrycznych, dlatego opracowaliśmy zabezpieczenie przejścia tych kabli przez dylatację.

Uproszczony montaż na lepszych produktach, klasa odporności ogniowej EI240, możliwość przemieszczenia o 25%, a także możliwość przejścia kabli przez szczeliny dylatacyjne, to tylko niektóre aspekty klasyfikujące nasze rozwiązania jako bezkonkurencyjne na rynku.