14 Kongres Pożarnictwa Fire Expo 2017

14 Kongres Pożarnictwa Fire Expo 2017

W dniu 27.07.2017 roku, na Stadionie Narodowym w Warszawie, odbył się 14 Kongres Pożarnictwa Fire Expo 2017 organizowany przez DND Project. Kongres Pożarnictwa to coroczna konferencja poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych. Jej podstawowym i głównym celem jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ogólnie pojętej ochrony przeciwpożarowej. Kongres otworzył dr inż. Dariusz Ratajczak – niezależny ekspert i współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Dr Ratajczak poruszył bardzo istotną kwestię dotyczącą zmian w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2017 oraz ich wpływu na proces projektowania wszystkich budynków, w których mamy do czynienia z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Tematyka Kongresu przyciągnęła ponad 1000 uczestników – projektantów, inżynierów pożarnictwa, wykonawców, dystrybutorów oraz ponad 30 wystawców – producentów systemów ochrony ppoż. Wśród tych drugich mogliśmy dumnie oglądać markę Promat.

14 Kongres Pożarnictwa Fire Expo 2017

Podczas konferencji mieliśmy okazję zapoznać się z najnowszą ofertą firm zajmujących się zarówno bierną jak i czynną ochroną przeciwpożarową. Wszyscy najwięksi producenci branży ppoż. prezentowali nowinki techniczne w zakresie szybkiej detekcji pożaru, gaszenia oraz usuwania jego skutków. Na uwagę na pewno zasługuje np. bardzo ciekawy panel dyskusyjny dotyczący oddymiania klatek schodowych budynków wielokondygnacyjnych autorstwa mgr inż. Ryszarda Stępkowskiego – Biegłego Sądowego z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

Warto podkreślić coraz większy udział wszelkiego rodzaju elektronicznych systemów wspomagających zarówno szybkie wykrywanie pożarów jak i uruchamianie urządzeń służących do ich jak najszybszego tłumienia. Producenci oferują nam m.in. kamery wizyjne (a nie termowizyjne) do wykrywania pożaru, detektory dymu czy też substancji szkodliwych (np. tlenku azotu w garażach podziemnych), a także mobilne systemy ochrony przeciwpożarowej. Widać digitalizacja dotyka również w coraz większym stopniu branżę ochrony przeciwpożarowej.

Bardzo ciekawym blokiem tematycznym była kwestia przygotowania projektu (a raczej nie przygotowania) zabezpieczenia konstrukcji stalowych farbami ogniochronnymi. Niestety praktyka pokazuje, że taki projekt jest bardzo często pomijany na etapie przygotowania dokumentacji technicznej co w następstwie rodzi ogromne problemy na etapie fizycznego zabezpieczania elementów konstrukcyjnych. Jest to niezmiernie ważne, aby taki projekt, przygotowany przez konstruktora, a nie wykonawcę, powstawał na wczesnym etapie procesu budowlanego. Dzięki temu mamy pewność, że zabezpieczona konstrukcja spełni swoje wymagania w razie pożaru w 100%.

14 Kongres Pożarnictwa Fire Expo 2017

Promat był reprezentowany przez międzynarodowy zespół naszych kolegów z działu technicznego oraz działów handlowych. Oprócz zespołu z Polski mogliśmy również porozmawiać z pracownikami z Łotwy oraz Słowacji. Zaprezentowaliśmy szereg rozwiązań z zakresu biernej ochrony ppoż. skupiając się przede wszystkich ma promocji kanałów wentylacyjnych i oddymiających, przejść instalacyjnych (fire stopping) oraz produktów do zabezpieczania elementów konstrukcyjnych budynków. W trakcie Kongresu udało nam się nawiązać kilka ciekawych kontaktów, które powinny w najbliższej przyszłości przynieść efekty w postaci wspólnych realizacji na nowopowstających obiektach budowlanych. Co więcej – atmosfera Kongresu sprzyjała również wymianie wiedzy i doświadczeń z innymi producentami zabezpieczeń ogniochronnych, dzięki czemu otwierają się nowe możliwości w zakresie jeszcze bardziej kompleksowej obsługi naszych klientów.

Udział w Kongresie był dla nas bardzo cennym doświadczeniem i z pewnością pojawimy się na nim za rok! Do zobaczenia!