Przegrody przeciwpożarowe i ściany oddzielenia pożarowego

Zgodnie z przepisami dot. bezpieczeństwa pożarowego w budynkach wydzielane są strefy pożarowe. Umożliwia to zmniejszyć obszar objęty pożarem, a co za tym idzie zmniejszyć straty pożarowe. Granicę stref pożarowych stanowią elementy oddzielenia przeciwpożarowej. Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru, przegrody te muszą uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia oraz wzrost temperatury. Obok funkcji zamykającej pomieszczenia, przegrody spełniają również funkcję statyczną, jako nośny lub usztywniający element budowlany. Przez określony przepisami czas, funkcja ta musi być zachowana również w przypadku pożaru.

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Oprócz masywnych przegród budowlanych możliwe jest wykonanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego jako ściany lekkie do odporności ogniowej REI240. Ściany działowe z płyt Promatect® mogą być wykonane zarówno w wersji nośnej jak i nienośnej. W zależności od wymogów, ściany te mogą mieć konstrukcję jedno- lub dwuwarstwową, np. bezszkieletowe ściany szachtów instancyjnych, nienośne ściany działowe na lekkich słupkach stalowych, nienośne ściany działowe na lekkich słupkach stalowych, nośne ściany na konstrukcji stalowej lub z podkonstrukcją drewnianą.

Częstym życzeniem lub nawet koniecznością w nowoczesnym budownictwie jest to, żeby w ścianach pełniących funkcję oddzielające pozwalały na przejście światła do innych pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych, korytarzy itd. Przeszklenia ogniochronne ze szkła PROMAGLAS® są idealnym połączeniem wymagań przeciwpożarowych z przejrzystością szklanej przegrody. Ściany działowe systemu PROMAGLAS® i Promat® SYSTEMGLAS mogą spełniać funkcję oddzielenia przeciwpożarowego, spełniającego kryteria odporności ogniowej do REI120.

Przewody oddymiające w systemach zabezpieczeń pasywnych

Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyjnych i oddymiających dotyczą zarówno stopnia palności zastosowaniach materiałów budowlanych, jak również odporności ogniowej tych przewodów jako elementu budowlanego.

Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów i elementów zmniejszone będzie ryzyko rozprzestrzeniania pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne.

Rodzaje przewodów oddymiających

Rozróżniamy dwa rodzaje przewodów oddymiających:

- wielostrefowe przewodu w systemie PROMADUCT®-500;

- jednostrefowe przewody w systemie PROMADUCT®-E600S.

System PROMADUCT®-500 służy również do wykonywania przewodów wentylacyjnych, czy to w formie obudowy istniejących blaszanych przewodów, czy to jako samodzielne przewody. 

Instalacje elektryczne pełniące funkcję zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Kanały kablowe PROMATECT® chronią kable i przewody elektryczne przed skutkami pożaru otoczenia przez 30, 60, 90 i 120 min.