Odporność ogniowa i reakcja na ogień – systemy zabezpieczeń pasywnych

Stal jest materiałem nieorganicznym i klasyfikowana jest jako niepalna. Z drugiej jednak strony, elementy konstrukcji stalowej w temp. 500°C tracą swoją nośność. W trakcie pożaru stan taki osiągnięty jest już po kilku minutach. Dlatego, aby zachować nośność konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniowych za pomocą płyt ogniochronnych, farb pęczniejących lub zapraw natryskowych. Wysoka stabilność płyt PROMATECT® pozwala na wykonanie samonośnej okładziny skrzynkowej bez dodatkowych podkonstrukcji wsporczych. W przypadku gdy konstrukcja ze względów architektonicznych powinna pozostać widoczna zabezpieczeni można wykonać farbami ogniochronnymi PROMAPAINT® SC3 i SC4. Zaprawy ogniochronne są stosowane najczęściej w halach przemysłowych.

Żelbetowe elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. Za pomocą płyt ogniochronnych PROMATECT® lub natrysków ogniochronnych PROMASPRAY® elementy żelbetowe można zabezpieczyć do REI240.

Stropy drewniane zabezpieczone okładziną z płyt ogniochronnych PROMATECT®-H lub PROMAXON® Typ A lub natrysków ogniochronnych PROMAPRAY®, przy niewielkiej grubości płyt osiągają klasę odporności ogniowej do REI120. Nośne elementy drewniane można zabezpieczyć za pomocą bezbarwnego impregnatu PROMADUR®.

W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne, Muszą one przejąć naprężenie wynikające ze zmian objętości i odkształceń spowodowanych przez różnice temperatur, nierównomierne osiadanie gruntu, wstrząsy lub skurcz betonu, przez co zapobiega tworzeniu się rys w betonowych elementach konstrukcyjnych. Do zamknięcia szczelin, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu doskonale nadają się następujące masy ogniochronne: PROMASTOP® -E/Coating, PROMASEAL®-A, PROMASEAL -A spray.

Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. W systemie ogniochronnych przepustów instalacyjnych PROMASTOP® i PROMASEAL® są oferowane zestaw sprawdzanych rozwiązań konstrukcyjnych.