Projekty instalacji przeciwpożarowej w budynkach

Instalacje przeciwpożarowe w Polsce projektowane są w większości w oparciu o minimalne założenia wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz wymogi formalne. Niejednokrotnie wymagania te nie są wystarczające, ponieważ przepisy często nawet nie precyzują dokładnie wymagań w zakresie projektu ppoż. lub nie wskazują technicznych specyfikacji odniesienia dla projektowanych instalacji.

W związku z tym nasi projektanci bardzo często wykorzystują ( na zasadzie stosowania wiedzy technicznej) specyfikacje techniczne takie NFPA, VdS, CNBOP,BS itd. Ponieważ na pierwszym miejscu stawiamy na ochronę życia i zdrowia ludzi jak również na zapewnienie bezpieczeństwa dla epik ratowniczych duży nacisk przykładamy do kompetencji naszych projektantów.

Zgodnie z art. 4 ust.2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [1] czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (a taką czynnością jest projektowanie urządzeń przeciwpożarowych) mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

 

 

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych potwierdzone certyfikatami

Promat TOP Sp. z o.o. posiada potwierdzone kompetencje do realizowania usług projektowania, montażu i serwisu wielu instalacji przeciwpożarowych. Kompetencje potwierdzone certyfikatami wydanymi przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.