Biuro projektowo-inżynierskie. Zabezpieczenia ppoż. i ochrona przeciwpożarowa budynków.

Młody mężczyzna siedzi na komputerze i coś pisze na klawiaturze. Za nim duże okna i biało-niebieskie niebo. Obserwator patrzy na mężczyznę przez okno, w którym odbijają się wieżowce na tle zachodzącego nieba.

Działalność biura w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Biuro Projektowo-Inżynierskie Promat jest biurem, którego działalność obejmuje projektowanie w zakresie aktywnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, ale również o specjalizacjach w branży elektrycznej, teletechnicznej czy sanitarnej. Dlatego zawsze staramy sprostać się trudnym i złożonym zadaniom projektowym, a nasze projekty wyróżniają się wysoką jakością autorskich rozwiązań oraz holistycznym podejściem do opracowywanych zagadnień.

Biuro Projektowo-Inżynierskie Promat powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Z danych KG PSP, przygotowanych przez Wydział Przetwarzania Danych Operacyjnych, Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności o budynkach/pomieszczeniach, w których 2017 roku powstało zdarzenie (pożar) wynika że:

20% instalacji wykrywających zagrożenia, w tym pożary było niesprawnych,

18% systemów automatycznej transmisji alarmu było niesprawnych,

49% stałych/półstałych instalacji gaśniczych było niesprawnych,

40% urządzeń oddymiających było niesprawnych,

 54% hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych było niesprawnych.

 Oczywiście, powyższe dane są następstwem składowych wielu niekorzystnych okoliczności i sytuacji. Natomiast naszą ambicją jest poprawa tak złej statystyki.

 

Co nas wyróżnia?

Wyróżnia nas stosowanie innowacyjnych metod projektowania. Na przykład projektowanie oparte na zasadzie współpracy systemów wentylacji pożarowej - oddymiającej oraz mgły wodnej dla obiektów budowlanych. Ogromną zaletą współdziałania tych systemów jest: ograniczenie mocy pożarów, ograniczenie temperatury dymów i gazów pożarowych, lepsze izolowanie promieniowania cieplnego oraz zwiększony potencjał absorbcji gazowych produktów spalania (w porównaniu do samej instalacji tryskaczowej czy mgłowej). Dla Inwestorów korzyścią jest optymalizacja wynikająca z maksymalnego wykorzystania potencjału systemów SHEVS - tj. niższe koszty inwestycyjne wykonania instalacji przeciwpożarowej i niższe koszty eksploatacji.

 

 Instalacje przeciwpożarowe  w Polsce projektowane są w większości w oparciu o minimalne założenia wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz wymogi formalne. Niejednokrotnie wymagania te nie są wystarczające, ponieważ przepisy często nawet nie precyzują dokładnie wymagań w zakresie projektu ppoż. lub nie wskazują technicznych specyfikacji odniesienia dla projektowanych instalacji. W związku z tym nasi projektanci bardzo często wykorzystują (na zasadzie stosowania wiedzy technicznej) standardy techniczne  takie NFPA, VdS, CNBOP,BS itd. Ponieważ na pierwszym miejscu stawiamy na ochronę życia i zdrowia ludzi, jak również na zapewnienie bezpieczeństwa dla ekip ratowniczych, duży nacisk przykładamy do kompetencji naszych projektantów.