Konstrukcje stalowe

Stal jest materiałem nieorganicznym, klasyfikowana jest jako niepalna. Elementy konstrukcji stalowej w temperaturze ok. 500° C tracą swoją nośność. W pożarze rozwiniętym stan taki osiągnięty jest po kilku minutach.

Dla zachowania nośności konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych. Promat oferuje rozwiązania, pozwalające uzyskać klasę odporności ogniowej R15 - R240.

Wytyczne projektowe

Projektując zabezpieczenie ogniochronne stali należy pamiętać o:

•  wymaganej klasy odporności ogniowej R
•  sposobie zabezpieczenia konstrukcji stalowej (płyty, natrysk ogniochronny, farba ogniochronna)
•  współczynniku masywności profilu U/A
•  rodzaju profilu (otwarty, zamknięty)
•  ekspozycji elementu stalowego na działanie ognia (z jednej, dwóch, trzech lub czterech stron)
•  określonej temperaturze krytycznej elementu (np. 450, 500, 550 stopni Celsjusza)
•  rodzaju farby podkładowej użytej do zabezpieczenia antykorozyjnego
•  wilgotności w trakcie aplikacji, schnięcia oraz użytkowania zabezpieczenia

Produkty powiązane

Płyty ogniochronne PROMATECT®-H

PROMATECT-H

Płyty ogniochronne PROMATECT®-L

PROMATECT-L & L500

PROMASPRAY® P300

PROMASPRAY®

Farba ogniochronna PROMAPAINT® SC4

PROMAPAINT®-SC4