Konstrukcje żelbetowe

Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. Dla takich przypadków Promat proponuje różne możliwości rozwiązań konstrukcyjnych, dopasowanych do konkretnych warunków. Rozwiązania te uwzględniają istniejące elementy masywne. Z tego powodu klasyfikowana jest konstrukcja masywna łącznie z sufitem podwieszonym okładziną z płyt PROMATECT® (np. REI 60) lub natryskiem ogniochronnym PROMASPRAY®. Przy niewielkiej wysokości pomieszczeń wskazane jest wykonanie bezpośredniej okładziny stropu masywnego. Bezpośrednia aplikacja okładziny z płyt PROMATECT® lub natrysku ogniochronnego PROMASPRAY® ma również zastosowanie do zabezpieczenia słupów i belek żelbetowych.

Wytyczne projektowe

Projektując zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej należy uwzględnić:

•  wymaganą klasę odporności ogniowej REI
•  rodzaj zabezpieczanej konstrukcji (belki i słupy, stropy i ściany)
•  istniejącą otulinę zbrojenia
•  stan techniczny istniejącej konstrukcji (przyczepność, korozja)
•  wilgotność otoczenia w trakcie aplikacji natrysków ogniochronnych oraz w trakcie późniejszego użytkowania

Produkty powiązane

płyty ogniochronne PROMATECT®-H

PROMATECT-H

PROMASPRAY® P300

PROMASPRAY®

PROMASPRAY® C450

PROMASPRAY®