Przejścia instalacyjne i dylatacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te – zwane również przepustami lub grodziami – podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. Promat oferuje zestaw sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych.
W każdej większej budowli betonowej stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian objętości i odkształceń spowodowanych przez różnice temperatur, nierównomierne osiadanie gruntu, wstrząsy lub skurcz betonu, co zapobiega ekstremalnemu tworzeniu się rys w betonowych elementach konstrukcyjnych.

Wytyczne projektowe

Projektując przejścia instalacyjne należy uwzględnić:

•  wymaganą klasę odporności ogniowej EI
•  czy zabezpieczenie będzie wykonane w ścianie czy stropie
•  rodzaj zabezpieczanych instalacji (rury palne, rury niepalne, kable itd.)
•  stopień wypełnienia instalacji w przejściu
•  rodzaj ścian/stropów przez które będą prowadzone instalacje
•  maksymalną średnicę zabezpieczanych rur
•  wilgotność środowiska w którym będą znajdowały się przepusty

Produkty powiązane

PROMASTOP®-Unicollar

PROMASTOP®-FC MD

PROMASTOP®-Coating

PROMASTOP®-E (Coating)