Ściany

W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego, ściany nośne, ściany działowe oraz osłonowe ściany zewnętrzne. Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru, przegrody te muszą uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Obok funkcji zamykającej pomieszczenia, ściany spełniają często funkcję statyczną, jako nośny lub usztywniający element budowlany. Przez określony przepisami czas, funkcja ta musi być zachowana również w przypadku pożaru.
Ściany działowe z płyt PROMATECT® mogą być wykonane zarówno w wersji nośnej, jak i nienośnej. W zależności od wymogów, ściany te mogą mieć konstrukcję jedno- lub dwuwarstwową, np. bezszkieletowe ściany szybów instalacyjnych, nienośne ściany działowe na lekkich słupkach stalowych, nośne ściany na konstrukcji stalowej lub z podkonstrukcją drewnianą. W ściany PROMATECT® można bezproblemowo wmontować klapy i drzwi przeciwpożarowe, klapy rewizyjne, przeszklenia ogniochronne, grodzie kablowe i instalacyjne.
W celu spełnienia wymogów odnośnie izolacji termicznej i akustycznej, może zostać użyta dodatkowa izolacja z wełny mineralnej. Dla szczególnych przypadków zastosowania w obiektach o zwiększonych wymaganiach odnośnie odporności ogniowej, Promat oferuje specjalne ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Nienośne, zewnętrzne elementy ścienne powinny niejednokrotnie spełniać wymogi przepisów odnośnie klasy odporności ogniowej.
Przy montażu konstrukcji obowiązują wszystkie towarzyszące, aktualne normy, wytyczne i przepisy budowlane. Dotyczy to również ochrony konstrukcji stalowej przed korozją.

Wytyczne projektowe

Projektując ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy uwzględnić:

•  maksymalne wymiary (wysokość, szerokość) ściany
•  możliwość stworzenia konstrukcji nośnej
•  możliwość montażu (dwustronnie, jednostronnie)
•  wilgotność środowiska w którym będą montowane ściany
•  wymagania akustyczne

Produkty powiązane

PROMATECT®-L500

PROMATECT-L & L500

PROMAXON® Typ A

PROMATECT-100 & 250

PROMATECT®-H

PROMATECT-H

Masa szpachlowa

Masa szpachlowa Promat®