Kanały kablowe

Elektryczne kable i przewody z praktycznych względów często prowadzone są w korytarzach, z których następnie rozchodzą się do sąsiednich pomieszczeń. Ponieważ korytarze na ogół pełnią rolę dróg ewakuacyjnych, instalacje te stwarzają bardzo poważne niebezpieczeństwo. W przypadku pożaru kabli wskutek np.: krótkotrwałego przepięcia, ewakuacja może być znacznie utrudniona przez gwałtowne rozprzestrzenianie się dymu i wysokie stężenie toksycznych gazów pożarowych.
Z punktu widzenia biernej ochrony przeciwpożarowej można zaproponować dwa rozwiązania:
• samodzielne przegrody sufitowe w systemie Promat (konstr. 120.80)
• kanały kablowe z płyt PROMATECT®, tworzące własną „strefę pożarową” dla kabli.
Kanały kablowe PROMATECT® chronią kable i przewody elektryczne przed skutkami pożaru otoczenia, zapewniając ciągłość dostawy energii i sygnału odpowiednio przez 30, 60, 90 i 120 minut. Zastosowanie kanałów kablowych PROMATECT® gwarantuje pełną sprawność i skuteczne działanie urządzeń i instalacji, które muszą w przypadku pożaru zachować funkcjonalność. Do takich urządzeń m.in. należą:
• urządzenia tryskaczowe
• urządzenia sygnalizacji pożarowej
• windy pożarowe
• oświetlenie ewakuacyjne
• urządzenia oddymiające
• awaryjne instalacje elektryczne itd.

Wytyczne projektowe

Projektując kanały kablowe należy uwzględnić:

•  wymaganą klasę odporności ogniowej
•  maksymalne wymiary i przekrój kanału
•  czy istnieje możliwość nagrzewania się kabli
•  wysokość użytkową pomieszczenia w którym ma być prowadzona instalacja
•  wilgotność środowiska w którym będą prowadzone kanały
•  ciężar kabli przypadający na 1 metr bieżący kanału

Produkty powiązane

PROMATECT®-L500

PROMATECT-L & L500

PROMATECT®-H

PROMATECT-H

Kratki wentylacyjne

PROMASEAL® – kratki wentylacyjne

Masa szpachlowa

Masa szpachlowa Promat®