Przewody oddymiające i wentylacyjne

Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyjnych i oddymiających dotyczą zarówno stopnia palności zastosowanych materiałów budowlanych, jak również odporności ogniowej tych przewodów jako elementu budowlanego. Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów i elementów zmniejszone będzie ryzyko rozprzestrzeniania pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne. Rozróżniamy dwa rodzaje ochrony przewodów wentylacyjnych za pomocą systemu PROMADUCT®-500: ogniochronna obudowa istniejących kanałów z blachy stalowej przy użyciu płyt PROMATECT®-L500 lub wykonanie samodzielnych przewodów, również z PROMATECT®-L500. Istniejące kanały stalowe należy chronić w przypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części powoduje dodatkowe wymagania przeciwpożarowe. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie samodzielnych przewodów wentylacyjnych PROMADUCT®-500, co daje następujące korzyści:
• eliminuje się kanał z blachy stalowej
• jednowarstwowa ścianka przewodu
• stabilność konstrukcji i odporność na wilgoć
• niewielka grubość ścianki przewodu: 25 – 50 mm
• łatwość połączenia na wkręty, gwoździe lub na zszywki
• możliwość prefabrykacji
• niewielki ciężar
• gładka powierzchnia wewnętrzna
• duża szczelność – niewielkie straty ciśnienia
• zachowanie stałych wymiarów przekroju w warunkach pożaru (szczególnie ważne w przypadku oddymiania).

Przewody z płyt PROMATECT® stosowane są również jako elementy oddymiającej wentylacji pożarowej, zadaniem której jest odprowadzenie dymów i gazów pożarowych z dróg ewakuacyjnych i klatek schodowych.

Wytyczne projektowe

Projektując kanały należy uwzględnić:

•  wymaganą klasę odporności ogniowej EIS
•  maksymalne wymiary i przekrój kanału
•  ciśnienia panujące w kanałach
•  wysokość użytkową pomieszczenia w którym ma być prowadzona instalacja
•  wilgotność środowiska w którym będą prowadzone kanały

Produkty powiązane

PROMATECT®-L500

PROMATECT-L & L500

PROMATECT®-H

PROMATECT-H

Klej Promat®-K-84

Klej Promat®-K 84

Masa szpachlowa

Masa szpachlowa Promat®