Przeszklenia ogniochronne

Zalety

 • Pełna transparencja
 • Możliwość wykonania ścian bezszprosowych
 • Największe wymiary na rynku

PRZESZKLENIA OGNIOCHRONNE

Wytyczne projektowe

Częstym życzeniem lub nawet koniecznością w nowoczesnym budownictwie jest to, żeby w ścianach pełniących funkcje oddzielające wprowadzić otwory pozwalające na przejście światła do innych pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych, korytarzy itd. Te transparentne elementy budowlane powinny spełniać takie same kryteria odporności ogniowej (EI), jak lekkie bądź masywne ściany działowe. Spełnienie tych warunków uniemożliwia zapalenie się palnych materiałów znajdujących się po nieobjętej płomieniami drugiej stronie przeszklonej ściany, stwarza również możliwość korzystania z dróg ewakuacyjnych.
Przeszklenia ogniochronne ze szkła PROMAGLAS® są idealnym połączeniem wymagań przeciwpożarowych z przejrzystością szklanej przegrody. PROMAGLAS® jest złożonym, wielowarstwowym, specjalnym szkłem ognioodpornym. Warstwy żelu znajdujące się między szklanymi taflami wytwarzają w wysokiej temperaturze wysoce skuteczną izolację ogniochronną. Transparentna ściana zmienia się w praktycznie nieprzejrzystą przegrodę ogniową, co z punktu widzenia ewakuacji nie jest bez znaczenia (widok pożaru może powodować panikę wśród ludzi).
Przeszklenia PROMAGLAS® występują w postaci ścianek w ramach drewnianych lub stalowych, możliwy jest montaż szyby w ścianie masywnej lub lekkiej, jak również bez stosowania metalowych profili. Do wykonania konstrukcji stosuje się typowe, dostępne w handlu profile stalowe lub drewniane, uszczelki i środki łączące. Wszystkie rodzaje szkła dostępne są w wersji do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego oraz jako antywłamaniowe i kuloodporne.

Projektując przeszklenia należy uwzględnić:

 • wymaganą klasę odporności ogniowej (R)EI
 • maksymalne dopuszczalne wymiary przeszklenia
 • rodzaj ramy która ma być zastosowana
 • narażenie konstrukcji na promieniowanie UV
 • wymagany współczynnik przewodnictwa cieplnego
 • zastosowanie szkła (zewnętrzne, wewnętrzne)

Przeszklenia ogniochronne

Katalog A6

Przeszklenia ogniochronne

Przeszklenia ogniochronne

Aprobaty Techniczne

Szkło ogniochronne

Szkło ogniochronne

 • AT-15-9234/2014 Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych ścian działowych systemów Promaglas® i Promat SYSTEMGLAS® #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1394/89/106/EHS705/2009-CPR-2013/1 PROMAGLAS #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1812-CPD-0122-CPR-2013/1 PROMAGLAS F1 #DownloadLabel#

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Zgodności DZ-41 Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych ścian działowych systemów Promaglas® i Promat SYSTEMGLAS® #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne