Stropy i dachy

Zalety

 • Łatwe w montażu
 • Niewielki ciężar 
 • Cienka okładzina

STROPY I DACHY

Wytyczne projektowe

Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. Dla takich przypadków Promat proponuje różne możliwości rozwiązań konstrukcyjnych, dopasowanych do konkretnych warunków. Rozwiązania te uwzględniają istniejące elementy masywne. Z tego powodu klasyfikowana jest konstrukcja masywna łącznie z sufitem podwieszonym okładziną z płyt PROMATECT® (np. REI 60) lub natryskiem ogniochronnym PROMASPRAY®. Przy niewielkiej wysokości pomieszczeń wskazane jest wykonanie bezpośredniej okładziny stropu masywnego. Bezpośrednia aplikacja okładziny z płyt PROMATECT® lub natrysku ogniochronnego PROMASPRAY® ma również zastosowanie do zabezpieczenia słupów i belek żelbetowych.
Oparte na dźwigarach stalowych masywne płyty stropowe przy działaniu ognia od dołu przestają spełniać kryteria odporności ogniowej. Można temu zapobiec przez wykonanie okładziny belek stalowych lub podwieszenie lekkiego sufitu z płyt PROMATECT®.
Sufity te można również stosować, gdy stropy żelbetowe na skutek zbyt małej otuliny zbrojenia nie spełniają kryteriów wymaganej odporności ogniowej.
Stropy drewniane zabezpieczone okładziną z płyt ogniochronnych PROMATECT®-H lub PROMAXON® Typ A oraz natrysków ogniochronnych PROMASPRAY®, przy niewielkiej grubości płyt osiągają wysokie klasy odporności ogniowej. W wielu przypadkach zastosowania można zrezygnować z dodatkowych podkonstrukcji. Istniejący tynk sufitu w zasadzie nie musi być usuwany, co oszczędza czas i koszty montażu. Niewielki ciężar i wysoka stabilność płyt PROMATECT®-H i PROMAXON® Typ A oraz natrysków ogniochronnych PROMASPRAY® dodatkowo zwiększają konkurencyjność zamieszczonych rozwiązań.
W budownictwie przemysłowym, jak również w budynkach wykonywanych z elementów prefabrykowanych, często stosowane są stropy i dachy z profilowanych blach trapezowych. Z powodu niewielkiej grubości i szybkiego wzrostu temperatury w czasie pożaru, elementy te przestają spełniać zakładane funkcje już po kilku minutach. Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony konstrukcji stalowej przed korozją.

Projektując stropy i dachy należy uwzględnić:

 • wymaganą klasę odporności ogniowej REI
 • rodzaj i rozstaw konstrukcji głównej (belki drewniane, blacha trapezowa itp.)
 • wilgotność środowiska w którym będą montowane stropy lub dachy
 • rodzaj zabezpieczanej konstrukcji (belki i słupy, stropy i ściany)
 • istniejącą otulinę zbrojenia

Stropy i dachy

Katalog A6

Stropy i dachy

Stropy i dachy

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat Zgodności ITB-2401/W Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji żelbetowych płytami PROMATECT®-H #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR-11/043-2018/1- PROMASPRAY® P300 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR-13/0379-2018/1PROMASPRAY® C450 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0215 PROMAXON® Typ A #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0206 PROMATECT®-H #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Natryski ogniochronne

Natryski ogniochronne

Płyty ogniochronne

 • ETA-06/0215 Płyty ogniochronne PROMAXON® Typ A #DownloadLabel#
 • ITB-KOT-2018/0419 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami Promatect®-H i Promatect®-L #DownloadLabel#

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-32 Nienośne ściany wewnętrzne PROMAXON® typ A #DownloadLabel#