Ściany

Zalety

 • Niewielka grubość zabezpieczenia
 • Nieograniczona wysokość montażu
 • Szybkość wykonania

ŚCIANY

Wytyczne projektowe

W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego, ściany nośne, ściany działowe oraz osłonowe ściany zewnętrzne. Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru, przegrody te muszą uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Obok funkcji zamykającej pomieszczenia, ściany spełniają często funkcję statyczną, jako nośny lub usztywniający element budowlany. Przez określony przepisami czas, funkcja ta musi być zachowana również w przypadku pożaru.
Ściany działowe z płyt PROMATECT® mogą być wykonane zarówno w wersji nośnej, jak i nienośnej. W zależności od wymogów, ściany te mogą mieć konstrukcję jedno- lub dwuwarstwową, np. bezszkieletowe ściany szybów instalacyjnych, nienośne ściany działowe na lekkich słupkach stalowych, nośne ściany na konstrukcji stalowej lub z podkonstrukcją drewnianą. W ściany PROMATECT® można bezproblemowo wmontować klapy i drzwi przeciwpożarowe, klapy rewizyjne, przeszklenia ogniochronne, grodzie kablowe i instalacyjne.
W celu spełnienia wymogów odnośnie izolacji termicznej i akustycznej, może zostać użyta dodatkowa izolacja z wełny mineralnej. Dla szczególnych przypadków zastosowania w obiektach o zwiększonych wymaganiach odnośnie odporności ogniowej, Promat oferuje specjalne ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Nienośne, zewnętrzne elementy ścienne powinny niejednokrotnie spełniać wymogi przepisów odnośnie klasy odporności ogniowej.
Przy montażu konstrukcji obowiązują wszystkie towarzyszące, aktualne normy, wytyczne i przepisy budowlane. Dotyczy to również ochrony konstrukcji stalowej przed korozją.

Projektując ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy uwzględnić:

 • maksymalne wymiary (wysokość, szerokość) ściany
 • możliwość stworzenia konstrukcji nośnej
 • możliwość montażu (dwustronnie, jednostronnie)
 • wilgotność środowiska w którym będą montowane ściany
 • wymagania akustyczne

Ściany

Katalog A6

Ściany

Ściany

Aprobaty Techniczne

Płyty ogniochronne

Płyty ogniochronne

 • AT-15-9115/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń nienośnych ścian z blachy trapezowej płytami PROMAXON® typ A, PROMATECT®-L500 i PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • AT-15-8982/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • AT-15-7681/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMAXON® Typ A #DownloadLabel#
 • ETA-06/0215 Płyty ogniochronne PROMAXON® Typ A #DownloadLabel#
 • ETA-06/0218 Płyty ogniochronne PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • ITB-KOT-2018/0419 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami Promatect®-H i Promatect®-L #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-38 Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMAXON® Typ A #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-37 Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-19 Kratki wentylacyjne PROMASEAL® #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-44 Przeciwpożarowe, ścienne i sufitowe klapy rewizyjne systemu Promat #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-32 Nienośne ściany wewnętrzne PROMAXON® typ A #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0215 PROMAXON® Typ A #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0218 PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr AC 158-UWB-W1704 Klapy rewiyzjne #DownloadLabel#
 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr AC 158-UWB-W1467 Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® #DownloadLabel#