Przejścia instalacyjne

Zalety

 • Szeroki asortyment
 • Możliwość prowadzenia wielu instalacji w jednym systemie
 • Łatwe w aplikacji

PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

Wytyczne projektowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te – zwane również przepustami lub grodziami – podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. Promat oferuje zestaw sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych.

Projektując przejścia instalacyjne należy uwzględnić:

 • wymaganą klasę odporności ogniowej EI
 • czy zabezpieczenie będzie wykonane w ścianie czy stropie
 • rodzaj zabezpieczanych instalacji (rury palne, rury niepalne, kable itd.)
 • stopień wypełnienia instalacji w przejściu
 • rodzaj ścian/stropów przez które będą prowadzone instalacje
 • maksymalną średnicę zabezpieczanych rur
 • wilgotność środowiska w którym będą znajdowały się przepusty

Przejścia instalacyjne

Katalog A5

Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

Aprobaty Techniczne

Pozostałe produkty

Pozostałe produkty

 • AT-15-5548/2013 Pianka poliuretanowa PROMAFOAM®-C do uszczelnienia przejść instalacyjnych #DownloadLabel#

Kołnierze i kasety ogniochronne

 • AT-15-5795/2014 Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar do uszczelniania przejść instalacyjnych #DownloadLabel#

Masy i zaprawy ogniochronne

 • AT-15-5730/2013 Zaprawy ogniochronne PROMASTOP® Typ S i PROMASTOP® MG III do uszczelniania przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • AT-15-4968/2013 Masy ogniochronne PROMASEAL®-Mastic i PROMASEAL®-Mastic BSK/PROMASEAL®-AG do uszczelniania przejść instalacyjnych oraz złączy liniowych #DownloadLabel#
 • AT-15-3656/2016 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne