Przejścia instalacyjne

Zalety

 • Szeroki asortyment
 • Możliwość prowadzenia wielu instalacji w jednym systemie
 • Łatwe w aplikacji

PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

Wytyczne projektowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te – zwane również przepustami lub grodziami – podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. Promat oferuje zestaw sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych.

Projektując przejścia instalacyjne należy uwzględnić:

 • wymaganą klasę odporności ogniowej EI
 • czy zabezpieczenie będzie wykonane w ścianie czy stropie
 • rodzaj zabezpieczanych instalacji (rury palne, rury niepalne, kable itd.)
 • stopień wypełnienia instalacji w przejściu
 • rodzaj ścian/stropów przez które będą prowadzone instalacje
 • maksymalną średnicę zabezpieczanych rur
 • wilgotność środowiska w którym będą znajdowały się przepusty

Przejścia instalacyjne

Katalog A6

Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

Aprobaty Techniczne

Kołnierze i opaski ogniochronne

Kołnierze i opaski ogniochronne

 • AT-15-5795/2014 Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar do uszczelniania przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • ETA-19/0215 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASTOP®-FC MD #DownloadLabel#
 • ETA-14/0089 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASTOP®-FC #DownloadLabel#

Masy i zaprawy ogniochronne

 • ETA-14/0107 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
 • ETA-16/0309 Uszczelnienie przejść instalacyjnych PROMASEAL®-AG #DownloadLabel#
 • ETA-16/0523 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PROMASTOP®-CC #DownloadLabel#
 • ETA-17/0862 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PROMASTOP®-M #DownloadLabel#
 • ETA-14/0446 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PROMASTOP®-I #DownloadLabel#
 • AT-15-3656/2016 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0446-2015/4 PROMASTOP®-I #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0089-2014/7 PROMASTOP®-FC #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-16/0309-2016/10 PROMASEAL®-AG #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0107-2015/7 PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-16/0523-2017/07 PROMASTOP®-CC #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP 2017-010 PROMASTOP®-MG II #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-10 Masa ogniochronna PROMASTOP®-E do ogniochronnego uszczelniania przejść oraz złączy liniowych #DownloadLabel#