Konstrukcje stalowe

Zalety

 • Kompleksowa oferta zabezpieczeń
 • Możliwość prefabrykacji
 • Możliwość stosowania w warunkach zewnętrznych

KONSTUKCJE STALOWE

Wytyczne projektowe

Stal jest materiałem nieorganicznym, klasyfikowana jest jako niepalna. Elementy konstrukcji stalowej w temperaturze ok. 500° C tracą swoją nośność. W pożarze rozwiniętym stan taki osiągnięty jest po kilku minutach.
Dla zachowania nośności konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych. Promat oferuje rozwiązania, pozwalające uzyskać klasę odporności ogniowej R15 - R240.

Projektując zabezpieczenie ogniochronne stali należy uwzględnić:

 • wymaganej klasy odporności ogniowej R
 • sposobie zabezpieczenia konstrukcji stalowej (płyty, natrysk ogniochronny, farba ogniochronna)
 • współczynniku masywności profilu U/A
 • rodzaju profilu (otwarty, zamknięty)
 • ekspozycji elementu stalowego na działanie ognia (z jednej, dwóch, trzech lub czterech stron)
 • określonej temperaturze krytycznej elementu (np. 450, 500, 550 stopni Celsjusza)
 • rodzaju farby podkładowej użytej do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • wilgotności w trakcie aplikacji, schnięcia oraz użytkowania zabezpieczenia

Konstrukcje stalowe

Katalog A6

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Aprobaty Techniczne

Płyty ogniochronne

Płyty ogniochronne

 • ITB-KOT-2018/0419 wydanie 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • ETA-18/0645 Płyta ognioochronna PROMATECT®-XS #DownloadLabel#
 • ETA-07/0296 Płyty ogniochronne PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • ETA-06/0206 Płyty ogniochronne PROMATECT®-H #DownloadLabel#

Pozostałe produkty

 • ETA-13/0198 PROMAPAINT® SC4 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#
 • ETA-13/0356 PROMAPAINT® SC3 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#

Natryski ogniochronne

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-0418-2019/1 PROMAPAINT® SC3 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 07/0296 PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0427/W-2014/1 PROMAPAINT® SC4 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych PROMATECT XS -ETA #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR-11/043-2018/1- PROMASPRAY® P300 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR-13/0379-2018/1PROMASPRAY® C450 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0206 PROMATECT®-H #DownloadLabel#

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-12 Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych płytami PROMATECT®-H i PROMATECT®-L #DownloadLabel#

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2685-W Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

 • PROMAPAINT® SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych #DownloadLabel#
 • PROMATECT-XS Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych #DownloadLabel#