Konstrukcje stalowe

Zalety

 • Kompleksowa oferta zabezpieczeń
 • Możliwość prefabrykacji
 • Możliwość stosowania w warunkach zewnętrznych

KONSTUKCJE STALOWE

Wytyczne projektowe

Stal jest materiałem nieorganicznym, klasyfikowana jest jako niepalna. Elementy konstrukcji stalowej w temperaturze ok. 500° C tracą swoją nośność. W pożarze rozwiniętym stan taki osiągnięty jest po kilku minutach.
Dla zachowania nośności konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych. Promat oferuje rozwiązania, pozwalające uzyskać klasę odporności ogniowej R15 - R240.

Projektując zabezpieczenie ogniochronne stali należy uwzględnić:

 • wymaganej klasy odporności ogniowej R
 • sposobie zabezpieczenia konstrukcji stalowej (płyty, natrysk ogniochronny, farba ogniochronna)
 • współczynniku masywności profilu U/A
 • rodzaju profilu (otwarty, zamknięty)
 • ekspozycji elementu stalowego na działanie ognia (z jednej, dwóch, trzech lub czterech stron)
 • określonej temperaturze krytycznej elementu (np. 450, 500, 550 stopni Celsjusza)
 • rodzaju farby podkładowej użytej do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • wilgotności w trakcie aplikacji, schnięcia oraz użytkowania zabezpieczenia

Konstrukcje stalowe

Katalog A5

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Aprobaty Techniczne

Natryski ogniochronne

Natryski ogniochronne

 • AT-15-8933/2012 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych w warunkach pożarów węglowodorowych systemu Cafco® FENDOLITE MII #DownloadLabel#
 • ETA-11/0043 Zaprawa ogniochronna PROMASPRAY® P300 #DownloadLabel#

Płyty ogniochronne

 • AT-15-3855/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • ETA-07/0296 Płyty ogniochronne PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • ETA-06/0206 Płyty ogniochronne PROMATECT®-H #DownloadLabel#

Pozostałe produkty

 • ETA-13/0198 PROMAPAINT® SC4 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#
 • ETA-13/0356 PROMAPAINT® SC3 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 07/0296 PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0427/W-2014/1 PROMAPAINT® SC4 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-13/0356-2013/1 PROMAPAINT® SC3 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1121-CPR-LA0001-2013/1 PROMASPRAY® P300 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0206 PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1121-CPR-GB5000-2013/1 PROMASPRAY® C450 #DownloadLabel#

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat Zgodności ITB-1766/W Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności nr W306 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych w warunkach pożarów węglowodorowych systemu Cafco® FENDOLITE MII #DownloadLabel#

Krajowe deklaracje zgodności

Krajowe deklaracje zgodności

 • Krajowa Deklaracja Zgodności DZ-12 Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych płytami PROMATECT®-H i PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • Deklaracja Zgodności DZ-36 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych w warunkach pożarów węglowodorowych systemu Cafco® FENDOLITE MII #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

 • PROMAPAINT® SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych #DownloadLabel#
 • PROMATECT-XS Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych #DownloadLabel#