Kanały oddymiające i wentylacyjne

Zalety

 • Największe przekroje kanałów samonośnych
 • Montaż na placu budowy
 • Dowolne kształtowanie przewodu, co pozwala na unikanie kolizji z innymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi

KANAŁY ODDYMIAJĄCE I WENTYLACYJNE

Wytyczne projektowe

Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyjnych i oddymiających dotyczą zarówno stopnia palności zastosowanych materiałów budowlanych, jak również odporności ogniowej tych przewodów jako elementu budowlanego. Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów i elementów zmniejszone będzie ryzyko rozprzestrzeniania pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne. Rozróżniamy dwa rodzaje ochrony przewodów wentylacyjnych za pomocą systemu PROMADUCT®-500: ogniochronna obudowa istniejących kanałów z blachy stalowej przy użyciu płyt PROMATECT®-L500 lub wykonanie samodzielnych przewodów, również z PROMATECT®-L500. Istniejące kanały stalowe należy chronić w przypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części powoduje dodatkowe wymagania przeciwpożarowe. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie samodzielnych przewodów wentylacyjnych PROMADUCT®-500, co daje następujące korzyści:
• eliminuje się kanał z blachy stalowej
• jednowarstwowa ścianka przewodu
• stabilność konstrukcji i odporność na wilgoć
• niewielka grubość ścianki przewodu: 25 – 50 mm
• łatwość połączenia na wkręty, gwoździe lub na zszywki
• możliwość prefabrykacji
• niewielki ciężar
• gładka powierzchnia wewnętrzna
• duża szczelność – niewielkie straty ciśnienia
• zachowanie stałych wymiarów przekroju w warunkach pożaru (szczególnie ważne w przypadku oddymiania).
Przewody z płyt PROMATECT® stosowane są również jako elementy oddymiającej wentylacji pożarowej, zadaniem której jest odprowadzenie dymów i gazów pożarowych z dróg ewakuacyjnych i klatek schodowych.

Projektując kanały należy uwzględnić:

 • wymaganą klasę odporności ogniowej EIS
 • maksymalne wymiary i przekrój kanału
 • ciśnienia panujące w kanałach
 • wysokość użytkową pomieszczenia w którym ma być prowadzona instalacja
 • wilgotność środowiska w którym będą prowadzone kanały

Kanały oddymiające i wentylacyjne

Katalog A6

Wentylacja i oddymianie

Wentylacja i oddymianie

Aprobaty Techniczne

Płyty ogniochronne

Płyty ogniochronne

 • AT-15-9415/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • AT-15-3550/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających SYSTEMEM PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#
 • ETA-06/0218 Płyty ogniochronne PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • ITB-KOT-2018/0419 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami Promatect®-H i Promatect®-L #DownloadLabel#

Kanały oddymiające

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-42 Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu Promaduct-E600S #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KDWU.O9 / PROMADUCT@-5OO #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-21 Pianka poliuretanowa PROMAFOAM®-C #DownloadLabel#

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat Zgodności ITB-1572/W Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających oraz obudowy stalowych przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających systemem PROMADUCT®-500 #DownloadLabel#
 • Certyfikat zgodności ITB 2348/W Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu PROMADUCT E600S #DownloadLabel#
 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr AC 158-UWB-W1670 Piana poliuretanowa PROMAFOAM®-C #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0206 PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0218 PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#