Kanały kablowe

Zalety

 • Zachowanie ciągłości sygnału i dostawy energii do 120 minut
 • Możliwość wykonania kanału jednostronnego
 • Brak konieczności zabezpieczenia zawiesi

KANAŁY KABLOWE

Wytyczne projektowe

Elektryczne kable i przewody z praktycznych względów często prowadzone są w korytarzach, z których następnie rozchodzą się do sąsiednich pomieszczeń. Ponieważ korytarze na ogół pełnią rolę dróg ewakuacyjnych, instalacje te stwarzają bardzo poważne niebezpieczeństwo. W przypadku pożaru kabli wskutek np.: krótkotrwałego przepięcia, ewakuacja może być znacznie utrudniona przez gwałtowne rozprzestrzenianie się dymu i wysokie stężenie toksycznych gazów pożarowych.
Z punktu widzenia biernej ochrony przeciwpożarowej można zaproponować dwa rozwiązania:
• samodzielne przegrody sufitowe w systemie Promat (konstr. 120.80)
• kanały kablowe z płyt PROMATECT®, tworzące własną „strefę pożarową” dla kabli.
Kanały kablowe PROMATECT® chronią kable i przewody elektryczne przed skutkami pożaru otoczenia, zapewniając ciągłość dostawy energii i sygnału odpowiednio przez 30, 60, 90 i 120 minut. Zastosowanie kanałów kablowych PROMATECT® gwarantuje pełną sprawność i skuteczne działanie urządzeń i instalacji, które muszą w przypadku pożaru zachować funkcjonalność. Do takich urządzeń m.in. należą:
• urządzenia tryskaczowe
• urządzenia sygnalizacji pożarowej
• windy pożarowe
• oświetlenie ewakuacyjne
• urządzenia oddymiające
• awaryjne instalacje elektryczne itd.

Projektując kanały kablowe należy uwzględnić:

 • wymaganą klasę odporności ogniowej
 • maksymalne wymiary i przekrój kanału
 • czy istnieje możliwość nagrzewania się kabli
 • wysokość użytkową pomieszczenia w którym ma być prowadzona instalacja
 • wilgotność środowiska w którym będą prowadzone kanały
 • ciężar kabli przypadający na 1 metr bieżący kanału

Kanały kablowe

Katalog A6

Kanały kablowe

Kanały kablowe

Aprobaty Techniczne

Płyty ogniochronne

Płyty ogniochronne

 • AT-15-6889/2016 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych systemu PROMATECT® #DownloadLabel#
 • ETA-06/0218 Płyty ogniochronne PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • ITB-KOT-2018/0419 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami Promatect®-H i Promatect®-L #DownloadLabel#

Wyroby pęczniejące

 • ITB-KOT-2019/0426 wydanie 1 Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® #DownloadLabel#

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat Zgodności ITB-0992/W Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych systemu PROMATECT® #DownloadLabel#
 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr AC 158-UWB-W1467 Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® #DownloadLabel#

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-27 Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych systemu PROMATECT® #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-19 Kratki wentylacyjne PROMASEAL® #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0218 PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne