Dylatacje

Zalety

 • Możliwość zabezpieczenia jednostronnego
 • Szeroki zakres ruchu dylatacji
 • Zabezpieczenie szczeliny do szerokości 150mm

DYLATACJE

Wytyczne projektowe

W każdej większej budowli betonowej stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian objętości i odkształceń spowodowanych przez różnice temperatur, nierównomierne osiadanie gruntu, wstrząsy lub skurcz betonu, co zapobiega ekstremalnemu tworzeniu się rys w betonowych elementach konstrukcyjnych.

Projektując dylatacje należy uwzględnić:

 • szerokość szczeliny
 • przewidywalne ruchy dylatacji
 • rodzaje elementów dylatowanych

Dylatacje

Katalog A6

Dylatacje

Dylatacje

Aprobaty Techniczne

Masy i zaprawy ogniochronne

Masy i zaprawy ogniochronne

 • ITB-KOT-2019-0864 wydanie 1 Ogniochronna piana poliuretanowa PROMAFOAM®-C #DownloadLabel#
 • ETA-14/0108 Złącza liniowe i uszczelnienia PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
 • ETA-16/0310 Spoiny liniowe i uszczelnienia szczelin PROMASEAL®-A Spray #DownloadLabel#
 • AT-15-3656/2016 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-14/0108-2015/7 PROMASEAL®-A #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-16/0310-2017/4 PROMASEAL®-A #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Certyfikat Zgodności nr W241 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#
 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr AC 158-UWB-W1670 Piana poliuretanowa PROMAFOAM®-C #DownloadLabel#

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-10 Masa ogniochronna PROMASTOP®-E do ogniochronnego uszczelniania przejść oraz złączy liniowych #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-21 Pianka poliuretanowa PROMAFOAM®-C #DownloadLabel#