Dylatacje

Zalety

 • Możliwość zabezpieczenia jednostronnego
 • Szeroki zakres ruchu dylatacji
 • Zabezpieczenie szczeliny do szerokości 150mm

DYLATACJE

Wytyczne projektowe

W każdej większej budowli betonowej stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian objętości i odkształceń spowodowanych przez różnice temperatur, nierównomierne osiadanie gruntu, wstrząsy lub skurcz betonu, co zapobiega ekstremalnemu tworzeniu się rys w betonowych elementach konstrukcyjnych.

Projektując dylatacje należy uwzględnić:

 • szerokość szczeliny
 • przewidywalne ruchy dylatacji
 • rodzaje elementów dylatowanych

Dylatacje

Katalog A5

Dylatacje

Dylatacje

Aprobaty Techniczne

Wyroby pęczniejące

Wyroby pęczniejące

 • AT-15-4883/2013 Ogniochronne wyroby uszczelniające PROMASEAL®-PL i PROMASEAL®-HT #DownloadLabel#

Masy i zaprawy ogniochronne

 • AT-15-4968/2013 Masy ogniochronne PROMASEAL®-Mastic i PROMASEAL®-Mastic BSK/PROMASEAL®-AG do uszczelniania przejść instalacyjnych oraz złączy liniowych #DownloadLabel#
 • AT-15-3656/2016 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

Certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

 • Cerftyfikat Zgodności ITB-0180/W Masy ogniochronne PROMASEAL®-Mastic i PROMASEAL®-Mastic BSK/PROMASEAL®-AG do uszczelniania przejść instalacyjnych oraz złączy liniowych #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności nr W241 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-10 Masa ogniochronna PROMASTOP®-E do ogniochronnego uszczelniania przejść oraz złączy liniowych #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-17 PROMASEAL®-Mastic i PROMASEAL®-Mastic BSK/PROMASEAL®-AG #DownloadLabel#