Konstrukcje

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE
Promat dostarcza Państwu szeroką ofertę zabezpieczeń przeciwpożarowych. Każde rozwiązanie posiada dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski.
KATEGORIE
  • WSZYSTKIE KONSTRUKCJE
  • Stropy i dachy
  • Ściany
  • Konstrukcje stalowe
  • Kanały kablowe
  • Przeszklenia ogniochronne
  • Kanały wentylacyjne i oddymiające
  • Dylatacje
  • Przejścia instalacyjne