Ochrona ogniowa i akustyczna dworca Nowa Łódź Fabryczna z produktami Promat i Siniat

30-11-2016

PROMATECT®-L500
PROMASTOP®-Coating
Ochrona ogniowa i akustyczna dworca Nowa  Łódź Fabryczna z produktami Promat i Siniat

Łódź od wielu lat realizuje imponujący i szeroko zakrojony program inwestycyjny, który ma podnieść atrakcyjność miasta i zrewitalizować jego centrum.

Tym celom podporządkowana jest imponująca, zakończona właśnie inwestycja w samym sercu miasta. Nowy, wielofunkcyjny dworzec Łódź Fabryczna określany jest skrótem NLF. Pozwoli on na uruchomienie nowoczesnego transportu intermodalnego i spięcie miasta różnorodną siatką połączeń komunikacyjnych.

Inwestycję rozpoczęto wiosną 2012 roku od wyburzenia starego, XIX-wiecznego dworca Łódź Fabryczna oraz 20 kamienic. Wywołało to wiele kontrowersji, ale dzięki temu nowa stacja jest wygodniejsza, znacznie większa i obsłuży nawet 200 tysięcy pasażerów dziennie. Ze względu na ukrycie peronów pod ziemią oraz podziemną lokalizację przystanków autobusowych okolice dworca będą też wyglądały lepiej – dadzą szansę na rozwinięcie się tu nowego centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie dworca działa już zrewitalizowany kompleks elektrociepłowni z centrum kulturalnym oraz muzeum techniki. Planowane są też nowe inwestycje, które stworzą prawdziwe Nowe Centrum Łodzi.

Łódź Fabryczna 

Dworzec ma trzy kondygnacje, które wchodzą aż do 16 metrów w ziemię. W skład inwestycji o łącznej wartości ponad 1,7 mld złotych wchodzi też linia kolejowa o długości 2,5 km oraz tunel dla ruchu dalekobieżnego o długości 1,7 km.

Przy wznoszeniu NLF zastosowano produkty i systemy do ochrony przeciwpożarowej marki Promat. Warszawskie biuro projektowe FBT wykorzystało je przede wszystkim do tworzenia dylatacji w klasie EIS, ścian komór rozprężnych oraz wykonania kanałów oddymiających i wentylacyjnych o niestandardowych wymiarach. Ponadto specjalnymi płytami ogniochronnymi i akustycznymi Nida Ogień Plus 12,5mm i 15 mm wykonano ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz obłożono ściany komór wentylacyjnych.

Płyty i powłoki Promat

Głównym produktem Promat wykorzystywanym na budowie NLF były silikatowo – cementowe płyty PROMATECT®-L500. Zastosowano ich ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych. Są one tak łatwe w obróbce, jak drewno i nie tracą swoich właściwości ochronnych pod wpływem wilgoci oraz czasu. Wykorzystano je przede wszystkim do budowy samonośnych kanałów oddymiających oraz wentylacyjnych.

Kolejnym produktem Promat zostosowanym na budowie NLF była masa PROMASTOP®-Coating. Zużyto jej ponad 2,5 tony. Wykorzystano ją do wykonania zabezpieczeń ogniochronnych szczelin dylatacyjnych w klasie EIS oraz przejść instalacyjnych w klasie EI

Łódź Fabryczna 

PROMASTOP®-Coating tworzy powłokę nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych.

W przypadku przejść instalacyjnych pojedyńczych kabli w szczelinach dylatacyjnych zastosowano masę PROMASEAL®-Mastic BSK która zabezpiecza szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu I ognia do innych pomieszczeń. Do zabezpieczenia przepustów rurowych użyto specjalne kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar® oraz Kasety ogniochronne PROMASTOP®

Płyty Nida Ogień Plus 15 mm

Z kolei do obudowy ogniochronnej i akustycznej części kanałów wentylacyjnych i oddymiających oraz do wykonania ściany oddzielenia przeciwpożarowego wykorzystano płyty g-k Nida Ogień Plus 12,5mm i 15mm.

Nida Ogień Plus jest to specjalistyczna płyta gipsowo-kartonowa (GKF/TypDF) przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością ogniową oraz izolacyjnością akustyczną. Dopuszczona jest do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.

Łódź Fabryczna 

Większość zastosowanych rozwiązań na budowie NLF została opracowana i uzgodniona z biurem projektowym FBT, były to rozwiązania niestandardowe. W oparciu o aprobaty techniczne zostały przygotowane Indywidualne Dokumentacje Techniczne na nietypowe rozwiązania takie jak zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych z parametrem S, ściany komór rozprężnych, kanałów oddymiających o ponadstandardowych wymiarach. Zaprojektowane zabezpieczenia zostały w większości wykonane przez Firmę MAGNOR z Konstantynowa Łódzkiego, która słynie z wysokiej jakości i staranności wykonywanych prac.

Przemysław Paprzycki