Szkolenie z CNBOP

22-02-2019

Szkolenie z CNBOP
Szkolenie z CNBOP

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe – stosowanie, wykonanie, które organizowane jest przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Program szkolenia:

Dzień I

 1. Przepisy prawne dotyczące pożarowych wydzieleń budowlanych oraz certyfikacja wyrobów budowlanych;
 2. Porównanie wymagań ze standardów EN 13501 z VDS CEA 401 oraz DIN 4102;
 3. Metody oceny i klasyfikacji przegród wewnętrznych według obowiązujących norm i przepisów;
 4. Zabezpieczenia ogniochronne (omówienie celu badań i celu/potrzeby zabezpieczania, sposobu działania poszczególnych materiałów np. czym różnią się farby od natrysków i płyt - właściwości tych materiałów):
  • konstrukcji nośnej,
  • elementów stalowych budynku,
  • elementów betonowych budynku,
  • drewnianych elementów konstrukcyjnych,
  • ścian, konstrukcji ścian,
  • stropów (podwieszanych);
 5. Oddymianie kanałowe budynków (przewody jedno i wielostrefowe, zabezpieczanie szachtów wentylacyjnych do parametru S);
 6. Projektowanie przegród oddzieleń pożarowych (sposoby zabezpieczania dylatacji oraz przejść instalacyjnych);
 7. Badanie odporności ogniowej na wybranych przykładach;
 8. Odporność ogniowa przegród przeszklonych/szkła.

Dzień II

 1. Zabezpieczenia ogniochronne przejść przez przegrody oddzieleń pożarowych (instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne):
  • rodzaje przegród,
  • rodzaje przepustów,
  • odporność ogniowa,
  • zasady doboru zabezpieczeń;
 2. Prawidłowe wykonywanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych- najczęstsze błędy przy wykonywaniu zabezpieczeń. Przykłady;
 3. Część praktyczna.

Dzień III

 1. Odporność ogniowa zamknięć przeciwpożarowych w odniesieniu do klas odporności pożarowej budynków oraz klas odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego. Wymagania dotyczące dymoszczelności;
 2. Rodzaje zamknięć przeciwpożarowych przeznaczonych do wbudowania w elementy oddzielenia przeciwpożarowego;
 3. Montaż zamknięć przeciwpożarowych. Wymagania i stosowane materiały budowlane. Dokumentacja powykonawcza;
 4. Systemy sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi. Budowa i zasada działania;
 5. Egzamin kwalifikacyjny;
 6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe systemów transportowych przechodzących przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie CNBOP: www.cnbop.pl.