Fundacja Promat

06-07-2017

Fundacja Promat

15 marca 2017 firma PROMAT, reprezentowana przez czworo naszych pracowników, miała przyjemność uczestniczyć w Uroczystej Gali Wręczenia przez parę Prezydencką stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Fundacji Dorastaj z Nami. Nasza firma od wielu lat angażuje się finansowo w działalność organizacji, których misją jest wsparcie dla dzieci najbardziej potrzebujących pomocy (fundacje: Pożywienie Darem Serca, Dzieciom Zdążyć z Pomocą). Dlatego też w 2014 roku, z inicjatywy ówczesnego prezesa Zbigniewa Męcika, bez wahania przystąpiliśmy również do tego projektu. Aby zrozumieć, dlaczego jesteśmy zaangażowani w pomoc dla tej Fundacji należałoby przedstawić historię tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Idea powstania Fundacji Dorastaj z Nami narodziła się 28 kwietnia 2010. Założyło ją 27 największych polskich firm, często konkurujących w biznesie, które potrafiły zjednoczyć się w solidarnej misji społecznej. Miała ona na celu pomagać dzieciom ofiar katastrofy smoleńskiej. W 2013 roku fundacja rozszerzyła swoją działalność, obejmując opieką dzieci funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni w czasie pełnienia służby. Dorastaj z Nami ma za zadanie objąć wsparciem dzieci do dwudziestego piątego roku życia, które się uczą. Zapewnia ona nie jednorazowe wsparcie finansowe, pomoc w wyborze ścieżki zawodowej oraz wsparcie w trudnych chwilach po stracie rodzica:

„Zapewniamy wsparcie edukacyjne, pomoc doradców edukacyjnych w rozwoju talentów i umiejętności podopiecznych, sfinansowaniu kursów, niezbędnych narzędzi – wreszcie w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju zawodowego. Jest też pomoc psychologiczna, możliwość skorzystania z terapii na każdym etapie, a także dla wchodzącej już w dorosłe życie młodzieży mamy staże i praktyki w firmach, by wejście na rynek pracy było dla nich jak najłagodniejsze” – powiedział prezes fundacji Dorastaj z Nami, Pani Magdalena Pawlak.

Przez siedem lat działalności fundacja przekazała ponad 2,5 mln złotych otrzymanych od darczyńców na rzecz 200 dzieci.

W latach 2015/2016 fundacja zaczęła się zmagać z problemami finansowymi ze względu na chęć przyjmowania coraz większej liczby podopiecznych, ale niestety bez zwiększonego wsparcia finansowego od darczyńców i uzyskiwania nowych. W 2016 roku podczas wyjazdu na narty dzieci z fundacji Dorastaj z Nami oraz pary prezydenckiej padła deklaracja od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zaangażowania się w działalność fundacji. Dlatego też tegoroczna gala odbyła się w Pałacu Prezydenckim w obecności licznie zgromadzonych gości, m.in. Szefa Gabinetu Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, wielu przedstawicieli mediów, służb mundurowych oraz przedstawicieli firm wspierających fundację.

Fundacja Promat

Podczas gali Prezydent wraz z Małżonką przekazali dyplomy stypendialne 48 dzieciom rannych lub poległych na służbie żołnierzy, strażaków i pracowników służb publicznych. To nie jest kredyt, to nie jest pożyczka, tu nie ma długu – podkreślał prezydent Andrzej Duda. Prezydent podziękował Fundacji za to, że zainicjowała akcję wspierania dzieci w kwietniu 2010 roku i że „przez siedem lat, ta akcja stale się rozszerza”. Prezydent zwrócił uwagę na propań- stwowy element tej akcji. Pochylenie się nad tymi, którzy służyli polskiemu państwu i w tej służbie czy to polegli, czy zostali poszkodowani, pochylenie się nad ich bliskimi, rodzinami, to wielkie działanie propaństwowe. W czasie gali jeden z byłych podopiecznych fundacji, Łukasz Krupski, artysta rzeźbiarz wręczył Parze Prezydenckiej specjalne wyróżnienie – statuetkę „Przyjaciel Fundacji”.

POROZUMIENIE
28 marca 2017 Prezes Zarządu Fundacji podpisała porozumienie o współpracy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Panem st. bryg. Jarosławem Kurkiem.

W zawartym porozumieniu podpisujące strony wyraziły wolę wzajemnej współpracy w zakresie realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych oraz sportowych i promocyjnych, a także wspólnych projektów charytatywnych wspierających w szerokim zakresie rodziny i rozwój dzieci, których rodzice polegli na służbie lub odnieśli trwały uszczerbek na zdrowiu w trakcie pełnienia służby strażackiej.